6/2017. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ("Prosika" ) - PDF dokument