24.  ČLANAK 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

„Grad Pag kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07 i 125/08)“

Grad Pag je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 24.05.2011. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Paga s ciljem energetske učinkovitosti, pod evidencijskim brojem nabave EV: 01/11, broj dokumenta N-02-V-121158-230511. Rok za dostavu ponuda je 20.06.2011. u 11:00 sati

ČLANAK 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

„Grad Pag kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07 i 125/08)“

 

Grad Pag je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 24.05.2011. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Paga s ciljem energetske učinkovitosti, pod evidencijskim brojem nabave EV: 01/11, broj dokumenta N-02-V-121158-230511. Rok za dostavu ponuda je 20.06.2011. u 11:00 sati

 

 

ČLANAK 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

„Grad Pag kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07 i 125/08)“

 

 

 

Grad Pag je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u  Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 24.05.2011. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Paga s ciljem energetske učinkovitosti, pod evidencijskim brojem nabave EV: 01/11, broj dokumenta N-02-V-121158-230511. Rok za dostavu ponuda je 20.06.2011. u 11:00 sati