28. Obavijest o početku postupka javne nabave

Grad Pag je na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (NN 11/07 i 125/08)  u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 116.08.2011. objavio Obavijest o početku postupka javne nabave za usluge iz Dodatka II B u predmetu nabave: Pravne usluge, s evidencijskim brojem: 02/11; broj dokumenta: N-30-V-132300-120811