Natječaj za zapošljavanje - komunalni redar - isti je objavljen u Narodnim novinama dana 31. svibnja 2023. god - pogledaj natječaj