Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Paga. 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07.), Odluke o izradi UPU grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga br. 3/08) i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga  od 04. siječnja 2011. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Paga.

Više podataka o javnoj raspravi možete pročitat na Oglasnoj ploči na Gradskoj upravi Grada Paga te na službenim stranicama Grada Paga u dijelu Gradska uprava- Natječaji i javni pozivi ili izravno klikom ovdje.

0
0
0
s2smodern