Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Paga. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog urbanističkog plana uređenja  Grada Paga izložit će se na javni uvid u prostorijama gradske vijećnice Grada Paga, Branimirova 1, svakog radnog dana osim subote u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, i to od 14. siječnja do 01. ožujka 2011. godine.

Javno izlaganje održat će se u prostorijama gradske vijećnice dana 09. veljače 2011. godine u 11,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na   Prijedlog urbanističkog plana uređenja Grada Paga sudionici u javnoj raspravi mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, tijekom javne rasprave, a najkasnije do 01.ožujka 2011. godine.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionici javne rasprave mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog urbanističkog plana uređenja Grada Paga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

0
0
0
s2smodern