Stručnjaci iz Instituta "Ruđer Bošković" uzeli su uzorke peloida kako bi napravili temeljnu kemijsku karakterizaciju odabranih uzoraka s područja grada Paga te se čeka elaborat kojim bi se pokazala kvaliteta i vrijednost peloida – ljekovitog blata s područja Lokunje.


Na ovom poslu rade dva stručnjaka Instituta "Ruđer Bošković" i to Damir Kralj, predstojnik Zavoda za kemiju materijala, Neven Cukrov iz Zavoda za istraživanje mora te Ernest Meštrović s Prirodno matematičkog fakulteta Sveučiliša u Zagrebu – Zavoda za opću i anorgansku kemiju.
Primarni cilj ovih istraživanja je odrediti kemijski mineraloški sastav ljekovitog blata uzetog s tri lokacije korištenjem tzv. gravitacijskih korera do dubine do 50 cm.
Predloženim istraživanjima obuhvaćen je terenski i laboratorijski rad više znanstvenika koji se odvijao kroz četiri faze. U prvoj fazi napravljene su sve predradnje koje su prethodile izlasku na teren : odabir lako dostupnih i reprezentativnih lokacija, pribavljanja dozvola za uzorkovanje i opreme potrebne za kvalitetno uzorkovanje te pohranu uzoraka za za laboratorijska istraživanja uz pribavljanje osnovne stručne i znanstvene literature uz analizu peloida.
Druga faza bila je uzimanje uzoraka s tri lokacije, pa je tako uzeto dvanaest uzoraka peloida korištenjem tzv. ručnog koreražne dubine 50 cm.. S ciljem pouzdane interpretacije rezultata terenskih i laboratorijskih mjerenja, bilježeni su lokalni metorološki uvjeti te točno utvrđene geografske koordinate.
Treća faza je sam laboratorijski rad na analizi uzoraka peloida. Posljednji dio ovog procesa je statistička, grafička i tehnička obrada prikupljenih podataka te njihova prezentacija stručnog izvješća Gradu Pagu koji je naručitelj istraživanja.

 

0
0
0
s2smodern