Tokom jučerašnjeg dana u prostoru Gradske vijećnice Grada Paga održana je prva sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš plovnog kanala Pag - Košljun.

Sjednicu Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš vodila je predsjednica povjerenstva Jadranka Matić. Nakon polusatne video prezentacije studije, članovi povjerenstva izašli su na teren kako bi se upoznali sa trasom na kojoj se predviđa izgradnja plovnog kanala Pag – Košljun. Po povratku povjerenstva u prostor Gradske vijećnice pristupilo se drugom dijelu sjednice gdje su članovi povjerenstva iznosili svoje stavove i prijedloge vezane uz predstavljenu studiju. Prema mišljenju struke studija je dijelom nepotpuna - neprecizirana i kao takva poslana je na daljnju doradu.

 

U narednih 10 radnih dana svi članovi povjerenstva, kao i Grad Pag moraju se pismeno očitovati o prezentiranoj studiji. Po isteku roka od 10 dana izrađivač studije mora unutar 30 radnih dana korigirati dijelove koje je povjerenstvo ocijenilo neprihvatljivim ili nepotpunim, te izbaciti dijelove koji ne ulaze u projektnu dokumentaciju navedenog plovnog puta nakon čega će se ponovno sastati Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš plovnog kanala Pag - Košljun . Slijedom zadanog roka od 10 dana gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić sazvati će kolegij gradonačelnika i sjednicu Gradskog vijeća na kojima će se svi članovi navedenih tijela upoznati sa prezentacijom projekta kanala Pag-Košljun te nakon kojeg će iznijeti svoja mišljenja i stavove. Prezentiranu studiju potpisuje 48 stručnjaka Republike Hrvatske iz raznih područja znanosti, koji su studiju u cijelosti ocijenili pozitivnom.

0
0
0
s2smodern