IMG 20201014 124708

Grad Pag je na temelju javnog poziva (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio odluku o prihvaćanju sufinanciranja nabave opreme.


U sklopu tog poziva Grad Pag je prijavio opremu:
1. ROLO kontejner za otpad, zapremnine cca 18 m3,- 1 komad
2. PRESKONTEJNER sa sabijanje otpada , tip Averman MPC-5, zapremnine 5 m3 - 2 komada
3. BALIRKA vertikalna, tip Bramidan B 20 - 1 komad
Kada oprema stigne, isporučiti će se u Reciklažno dvorište u Pagu te će biti će dana na upravljanje tvrtki Čistoća Pag d.o.o. Vrijednost Ugovora je 242.500,00 Kn s PDV-om, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 60%, a Grad Pag 40% od ukupnog iznosa.
Cilj ovog Poziva je nabava komunalne opreme kojom će se unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza sa otoka na kopno i predaje na obradu te osigurao kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode.

12164357228196837682532461174637875351403291n
1216424356590179183439458954590905486140590n
1215997614674383708645096526822191612876355n

0
0
0
s2smodern