138758053 163088105248262 8921076110026765153 n

Na temelju javnog poziva (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, Grad Pag je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio opremu za gospodarenje otpadom i to:


1. ROLO kontejner za otpad, zapremnine cca 18 m3 - 1 komad
2. PRESKONTEJNER sa sabijanje otpada , tip Averman MPC-5, zapremnine 5 m3 - 2 komada
3. BALIRKA vertikalna, tip Bramidan B 20 - 1 komad
Oprema je isporučena u Reciklažno dvorište u Pagu te je dana na upravljanje tvrtki Čistoća Pag d.o.o. Vrijednost Ugovora je 242.500,00 Kn s PDV-om, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 60%, a Grad Pag 40% od ukupnog iznosa. Nabavom komunalne opreme unaprijediti će se sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza sa otoka na kopno i predaje na obradu. Osigurati će se kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode.

139395716_204540961401781_1283243765773150680_n.jpg

 

138470679_186086259869437_6305945929724233780_n.jpg

0
0
0
s2smodern