javnipozic

Na temelju članka 58. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN broj 59/18) objavljuje se Javni poziv.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim nekretninama (katastarske čestice 13519, 13529, 13530, 13749, 13861/1, 13861/2, 13862, 13863, te zemljišno-knjižne čestice 1005/1, 1005/4, 1006, 1007/1, 1008, 1010, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/2, 8485/1 u katastarskoj općini Pag) i nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa predmetnim česticama (u nastavku: nositelji stvarnih prava) o započinjanju postupka evidentiranja stvarnog položaja katastarskih čestica u katastarskom i zemljišno-knjižnom operatu u svrhu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mjesnog groblja Sv. Karin u Pagu.

  • Javni poziv - tekst - pogledaj
  • Kopija katastarskog plana - predloženo novo stanje - pogledaj
  • Kopija katastarskog plana ZK 500 - predloženo novo stanje - pogledaj
0
0
0
s2smodern