1408728457752434798672212147912617288762560n

Na inicijativu udruge Volim Vlašići i Općine Vrsi održan je sastanak vezano za rekonstrukciju Sunčanog sata na Rtu Škamica u Vlašićima. Na sastanku su sudjelovali Ante Fabijanić, gradonačelnik, Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika, Stipe Žunić, gradski vijećnik te predstavnici Općine Vrsi, Anita Predovan Maraš, Ivana Milutin i Šime Stojak. Šime Stojak, komunalni referent Općine Vrsi predstavio je projekt arheološkog istraživanja i terenskog pregleda Sunčanog sata. Stručno izvješće postojećeg stanja izradili su Neda Kolenović, mag.archeol. i prof.dr.sc. Igor Kulenović.

Na sastanku je dogovoreno da će Grad Pag u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Zadru ishoditi odobrenje te naručiti izradu idejne projektne dokumentacije rekonstrukcije Sunčanog sata, a paralelno s time i zaštititi spomenik na način da se upiše u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture kao nepokretno dobro. Nakon izrade projektne dokumentacije, konzultacija i odobrenja Konzervatorskog odjela u Zadru krenut će se u rekonstrukciju Sunčanog sata.
"Zahvaljujmo udruzi Volim Vlašići i Općini Vrsi koji su pokrenuli ovu inicijativu obnove Sunčanog sata. Radi se o vrlo zanimljivom spomeniku kojeg je sagradio Jure Komadina iz Vlašića, ali ne znamo godinu izgradnje. Sat ćemo u suradnji s konzervatorima obnoviti i zaštititi s obzirom da se radi o građevini od lokalnog kulturnog značaja. Ovaj projekt početak je dobre suradnje između Grada Paga i Općine Vrsi."
Sunčani sat je spomenik za kojeg se pretpostavlja da datira iz kraja 19. stoljeća. Nalazi se na vrhu poluotoka na rtu Škamica, na lokaciji koja je od važnosti u pomorskom prometu te se smatra da je bio orijentir plovidbenih ruta u tom morskom prolazu.

sat4
sat2
sat1-1
1408728457752434798672212147912617288762560n
1414894971679315047438415502263838422700035n

0
0
0
s2smodern