bio

Danas je u Pag stiglo 1200 spremnika za odvajanje bio-otpada koje je Grad Pag dobio putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Projekt nabave 2000 bio-spremnika sufinancirala je Europska unija s 85% sredstava, a preostalih 15% sredstava osigurao je Grad Pag. Spremnici će se dodjeljivati korisnicima u suradnji sa gradskom tvrtkom Čistoća Pag d.o.o. i dogovoru s predstavnicima Mjesnih odbora u narednih nekoliko dana kada stigne i ostatak spremnika za bio-otpad. Za sve daljnje informacije u vezi preuzimanja spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

bio
otpad
bio-spremnik

opkk svi logici v1

0
0
0
s2smodern