IMGP4068

Paška čipka je neizmjerna vrijednost, povijesna i globalno prepoznatljiva baština Grada Paga i našeg otoka. Zaštitom paške čipke želimo onemogućiti falsificiranje paške čipke, osigurati budućnost čipkarstva i omogućiti našem Gradu i građanima razvoj u kulturnom i ekonomskom smislu.


Paška čipka naša je baština, naša sadašnjost i naša budućnost. Samo potpunom pravnom zaštitom možemo osigurati izvornost naše čipke i njenu opstojnost u budućim naraštajima.
Grad Pag je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštitio pašku čipku.

Što to znači?
Zaštitom paške čipke, kako je to objavljeno u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva 14/2020 od 10.07.2020. godine, zaštićen je svaki njen element u obličju i sadržaju sa svim njezinim verbalnim i figurativnim elementima.
Individualni žigovi zaštićeni su u odnosu na sve načine njihova korištenja bilo u obliku same čipke, bilo u obliku suvenira poput šalica, kapa, majci i slično.
Dakle, pašku čipku, odnosno njene elemente, više nije moguće koristiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe, bez izričitog odobrenja Grada Paga putem Ugovora o neisključivoj licenci.

Kako mogu dobiti odobrenje za korištenje elemenata paške čipke?
Grad Pag, gore navedenom zaštitom, postaje ovlašten davati licencu svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama putem Ugovora o licenci, kojim će se, sa svakom zainteresiranom osobom, definirati uvjete licence odnosno uvjete korištenja elemenata paške čipke.

Ako ste zainteresirani za korištenje elemenata paške čipke, a osobito za komercijalno korištenje elemenata paške čipke, pozivamo Vas da nam se obratite s upitom putem e-maila [email protected] ili telefona 023600830.

Hoću li imati koristi potpisivanjem Ugovora o licenci?
Svaka pravna osoba koja potpiše Ugovor o licenci s Gradom će, ovisno o potrebama, dobiti jasne uvjete prema kojima može koristiti elemente paške čipke.

Također, svaki potpisnik će moći istaknuti oznaku licence za korištenje elemenata paške čipke te ju objaviti na svojoj web stranici ili ju istaknuti pred svojim obrtom ili društvom.

Na ovaj način, svaki će licencirani korisnik biti jasno prepoznatljiv te će mu biti olakšano stvaranje vlastitog brenda.

U kojem se roku moram obratiti Gradu Pagu?
Grad Pag će svakoj zainteresiranoj osobi omogućiti dovoljno vremena za pregovore i potpisivanje Ugovora.

Ovim putem Grad Pag poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da se jave pisano, putem maila, telefona najkasnije do 26. travnja 2021. radi potpisivanje Ugovora.

Koje su posljedice nepotpisivanja Ugovora o licenci?
U slučaju neovlaštenog korištenja zaštićenog intelektualnog vlasništva čini se šteta nositelju licence - Gradu Pagu. Grad Pag ovlašten je tražiti prestanak korištenja predmeta licence i naknadu štete počinjene neovlaštenim korištenjem.

0
0
0
s2smodern