DSC00170

Obavještavaju se građani Grada Paga da najkasnije do 01. lipnja 2022. godine pristupe uređenju svojih okućnica sukladno članku 12. i 13. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Paga“, broj 10/19,09/21).

 3. Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina

 

Članak 12.

Ograde uz površine javne namjene moraju biti izgrađene tako da se uklapaju u okoliš, te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i sl..

Bodljikavu žicu, šiljke i slično, može se iznimno postaviti kao dopunu postojeće ograde samo iznad visine od 180 cm i to tako da ne smeta prolaznicima i da po svom položaju ne predstavlja opasnost od ozljeda.

Vlasnici zgrada dužni su ograde uz zgrade odnosno zemljišta što ih koriste održavati urednim i redovito ih popravljati, te dotrajale ograde ukloniti i postaviti nove.

 

Članak 13.

Vrtove, voćnjake, vinograde, živice i druge slične površine ispred zgrada, kao i neizgrađena građevinska zemljišta na području grada Paga, vlasnici odnosno fizičke i pravne osobe koje to zemljište koriste dužne su održavati urednim.

Na površinama iz stavka l. ovog članka ne smije se odlagati otpad, trava mora biti pokošena, raslinje uređeno tako da ne prelazi granice zemljišta, a posebno da ne ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

 

Člankom 93. navedene Odluke propisane su kaznene odredbe za nepoštivanje gore navedenih odredbi.

 

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici ne postupe po navedenim člancima Odluke o komunalnom redu, komunalni redar će naložiti uklanjanje tih nedostataka.

 

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici ne postupe po nalogu komunalnog redara ili komunalni redar ne uspije stupiti u kontakt sa njima, nedostaci iz navedenih članaka bit će uklonjeni od strane treće osobe a o trošku vlasnika odnosno korisnika.

 

Komunalno redarstvo Grada Paga

0
0
0
s2smodern