Na temelju članka 41. Statuta Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21,4/22), Gradonačelnik Grada Paga dana 22. studenoga 2022 . godine donosi

O D L U K U

Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Paga isplatiti će se novčani dodatak na mirovinu

  • ukoliko je mirovina do 2.500,00 kuna iznosi 250,00 kuna.
  • ukoliko je mirovina od 2.500,01 kuna do 3.500,00 kuna iznosi 150,00 kuna.

Socijalno ugroženim osobama od navršenih 60. godina bez primanja isplatiti će se novčani dodatak u iznosu od 200,00 kuna.

Novčani dodatak dijeliti će se u periodu od 01.12. 2022. – 23.12. 2022. u prostorijama Kneževog dvora u vremenu od 9,00h-12,00h, uz predočenje :

  • osobne iskaznice i zadnjeg odreska mirovine - tuzemna i / ili inozemna (za umirovljenike)
  • osobne iskaznice i potvrde porezne prijave (za socijalno ugrožene)  

Pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern