wi4you

U protekla dva mjeseca Grad Pag podigao je sustav besplatnog pristupa interneta WiFi4EU u punom profilu za cijelo područje centra grada Paga. Za postavljanje pristupnih točaka izabrane su lokacije gdje će korist imati i građani i gosti, a hot-spotovi nalaze se na zgradi Gradske uprave Grada Paga, Lučke kapetanije, Kneževom dvoru i na klubu Porta Salina.

Brzina internet signala sustava WiFi4EU iznosi 40 mbps, a bit će dostupan tokom cijele godine. U sljedećih mjesec dan u sustav će se dodati hot spot na plaži Prosika, a nakon toga će se proširiti na cijelo područje grada. Prijava je jednostavna – nakon odabira ponuđene mreže WiFi4EU, pokazat će se stranica za prijavu na kojoj odaberite „Prijava“, a po uspješnom spajanju na mrežu prikazat će vam se web stranica Grada Paga.

Cilj projekta WiFi4EU je omogućiti svakome besplatan pristup brzom internetu na javnim mjestima diljem Europe. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će se brz pristup internetu u glavnim središtima javnog života diljem EU-a: na trgovima, u parkovima, knjižnicama, javnim zgradama itd. Javne uprave i ostala tijela koja pružaju javne usluge moći će promicati lokalne digitalne usluge: e-vladu, e-zdravstvo i e-turizam.

Projekt je financiran sredstvima Grada Paga i EU fondova.

Izvor: Radio Pag

0
0
0
s2smodern