Sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN  90/11 ), a Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ( NN  101/11.)

Na osnovu istih za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga sazvanu za dan 07.10.2011. godine na dnevni red su predložene dvije odluke koje treba donijeti jedinica lokalne samouprave u skladu s Uredbom i Zakonom.

Cijeli postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada provodi po gore spomenutom Zakonu, a provoditelj postupka je Zadarska županija, Upravni odjel za praćenje dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Pag.

Građani nezakonito izgrađenih građevina su dužni najkasnije do 31.12.2012. godine podnijeti zahtjev prema članku 7. i 8. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Sukladno gore navedenom gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić ovoga ljeta je zatražio i razgovarao sa Pročelnikom Upravnog odjela Željkom Letinić o mogućnosti zapošljavanja još jednog referenta u Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za praćenje dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostave u Pagu kako bi se predmeti odnosno rješenja za gradnju brže i u većem broju rješavali, a da je Grad Pag spreman sudjelovati u sufinanciranju.

0
0
0
s2smodern