Prema odluci gradonačelnika Grada Paga, te u suglasnosti Socijalnog vijeća Grada Paga za 2011. godinu donesena je odluka o isplati poklon bona za umirovljenike na području grada Paga.

Kriteriji za isplatu božićnica umirovljenicima bili su: poklon bon u vrijednosti 200,00 kuna za umirovljenike čija mirovina ne prelazi 2 000,00 kuna i poklon bon u vrijednosti od 100,00 kuna za umirovljenike čija mirovina iznosi između 2 001,00 i 3 000,00 kuna. Umirovljenici čija mirovina prelazi vrijednost od 3 000,00 kuna nisu imali pravo na poklon bon.

Dobiveni poklon bon umirovljenici su mogli potrošiti u market "Lorenco d.o.o." u Pagu u vremenu od 15. prosinca 2011. godine do 10. siječnja 2012. godine.

Temeljen iskorištenih poklon bonova umirovljenika za 2011. godinu Grad Pag je izdvojio 112 000,00 kuna.

Osim bonova za umirovljenike tijekom protekle 2011. godine Grad Pag je za redovne godišnje troškove prostora koji koristi Udruga umirovljenika grada Paga isplatio 1 500,00 kuna pomoći. Također Grad Pag je podmirio troškove komunalija u što ulazi potrošena voda za prostor boćarskog igrališta i prostora Udruge umirovljenika grada Paga, kao i troškovi električne energije za prostor Udruge umirovljenika grada Paga. Tijekom 2011. godine na prostoru boćališta kojeg Udruga umirovljenika grada Paga koristi, servisirana su sva rasvjetna tijela kako bi umirovljenici nesmetano mogli koristiti prostor boćališta i za vrijeme kraćih zimskih dana.

0
0
0
s2smodern