Tijekom 2011. godine Grad Pag sudjelovao je u raznim financiranjima i potporama projekata temeljenih na školstvu i prijevozu učenika do škole.

Za 2011. godinu Osnovnoj školi Juraj Dalmatinac u Pagu uplaćeno je u okviru sponzorstva 10 500,00 kuna za razna događanja i manifestacije od kojih izdvajamo: sponzoriranje škole u prirodi, sponzoriranje ekskurzije za 7. i 8. razrede osnovne škole, "Sportski dan mladih" u gradu Pagu, sponzoriranje dječjeg zbora Vijolice iz Paga, sponzoriranje terenske nastave u prirodi i sl. Temeljem Socijalnog programa Grada Paga, Grad Pag plaća osobu za produženi boravak učenika u Osnovnoj školi Juraj Dalmatinac u Pagu, te je za navedene potrebe izdvojio 54 000,00 kuna u 2011. godini.

 

Zbog učenika koji pohađaju srednje škole u Zadru, Grad Pag sufinancira 15% učeničke autobusne karte na relaciji Pag – Zadar – Pag za koju je u protekloj 2011. godini izdvojio 155 000,00 kuna. Temeljen odluke Socijalnog vijeća Grada Paga, učenicima slabijeg imovinskog statusa Grad Pag plaća 100% vrijednosti autobusne karte na relaciji Pag – Zadar – Pag, te je temeljem navedene odluke za 2011. godinu izdvojio 15 000,00 kuna.

Za poticanje uzornih i vrijednih, učenika i studenata u obavljanju svojih svakodnevnih učeničkih / studenskih dužnosti Grad Pag je ovisno o kategoriji stipendirao učenike / studente sa mjesečnom potporama u vrijednosti od 350,00 , 600,00 ili 700,00 kuna. U programu stipendiranja učenika / studenata za 2011. godinu Grad Pag je isplatio 190 000,00 kuna.

Ako bi smo izrazili ukupnu sumu svih odvajanja za školstvo koju je Grad Pag isplatio tijekom protekle 2011. godine, ona bi iznosila 424 500,00 kuna temeljem prethodno navedenih stavki.

0
0
0
s2smodern