HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAG

Broj: 1/1-2012

Pag, 1. ožujka 2012

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Pag na sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine raspisuje:

NATJEČAJ

Za imenovanje Ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Pag.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4. godine.

Uvjeti:

1. Potrebna Viša stručna sprema i 5 godine radnog iskustva u stručnim poslovima

2. Izvornik ili ovjerena preslika kojom se dokazuje stupanj stručne spreme

3. Uvjerenje o nekažnjavanju

4. Domovnica

5. Životopis

6. Priložiti program rada Društva i ravnatelja za mandatno razdoblje

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se na adresu:

 

Gradsko društvo Crvenog križa Pag

Vela ulica 12

23250 Pag

sa naznakom"natječaj za ravnatelja"

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje.

 

Odbor Gradskog društva

Crvenog križa Pag

0
0
0
s2smodern