21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga obilježilo je drastično smanjivanje cijene komune usluge uvođenja novog priključka u gradu Pagu.

19. ožujka 2012. godine održan je saziv 21. Gradskog vijeća Grada Paga na kojem su bilo prisutno osam vijećnika. Prema dnevnom redu raspravljalo se o prijedlogu odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Paga kao i o prijedlogu odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Prihvaćena su izvješća o radu Savjeta mladih Grada  Paga za 2011.godinu, kao i izvještaji o radu firmi za 2011. godinu u kojima je Grad Pag vlasnik ili suvlasnik: Gradska knjižnica Pag, Centar za kulturu i informacije Pag, Komunalno društvo Pag doo, Pag II. doo i Ragan doo – Radio postaja Pag. Također prihvaćen je i izvještaj o radu gradonačelnika Grada Paga za razdoblje srpanj – kolovoz 2011. godine.

 

Prema prijedlogu odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Paga određeno je da se Nagrada Grada Paga u oblasti kulture dodjeli "Matici hrvatskoj – ogranak Pag" zbog iznimnog doprinosa u proučavanju i promicanju paške kulturne baštine.

0
0
0
s2smodern