2. otočki turnir u briškuli i trešeti počinje u petak 16.11.2012. u 20:00 sati javnim izvlačenjem parova. Turnir će se održavati u konobi „Bile" u Pagu petkom, subotom i nedjeljom, a trajanje turnira ovisi o broju prijavljenih natjecatelja. Prijave se primaju od 9. do 16. 11. 2012. u konobi „Bile" u Pagu, te na mobitel broj: 098 9810612. Kotizacija po paru iznosi =50,00 kuna.

Pobjednik turnira osvojit će nagradu u iznosu od 3000,00 kuna. Nagradu za osvojeno drugo mjesto je 2000,00 kuna, a za treće mjesto 1000,00 kuna. Organizator turnira je Centar za kulturu i informacije Pag, a pokrovitelj je Grad Pag.

PRAVILA IGRE:

Za igru «trešete»:

1) Djelitelj nakon miješanja karata i presijecanja od strane suparničkog igrača dijeli po pet (5) karata počevši od suparničkog igrača do sebe u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (desna strana) te isti postupak nastavlja u slijedećim i ostalim dijeljenjima.

2) Igru otvara igrač koji je prvi dobio karte, te dok je na potezu može prijaviti «akužu» ako je ima (napolu ili tri – četiri- asa, trice ili duje).

3) U igri «trešete» zabranjeno je bilo kakvo motiranje osim sastavnog kartaškog dijela «bat» i «strišo».

4) Ne prihvaća se naknadno zvanje «akuže». Svaki igrač kad dođe na red za igranje da bi se prihvatila «akuža» treba je tada prijaviti.

5) Akuža je najstarija.

6) U slučaju krive prijave «akuže», krivog dijeljenja karata, nepoštivanja zoga ili prijave da je dosta za kraj igre, a nije stvarno bilo dosta, suprostavljenoj ekipi se pripisuju 11 punata. Prijavu za kraj igre mora se osigurat «franko kartom» ili najjačom kartom koja je u tom trenutku u igri tako da je siguran dokaz o dobivenom štihu i izlazu, u suprotnom ekipa gubi partiju a suparnici dobivaju 11 punata.

7) U slučaju izlaza obe ekipe pobjeđuje ona ekipa koja je dobila zadnji krug (bazu).

Za igru «briškula»:

1) Djelitelj koji je na redu nakon miješanja karata i presijecanja od strane suparničkog igrača dijeli po tri (3) karate počevši od suparničkog igrača do sebe, te slijedeću kartu okreće i postavlja ispod preostalog kupa. Okrenuta karta predstavlja u toj partiji dominantnu igru (briškulu).

2) Dok se ne završi prvi krug igre zabranjeno je bilo kakvo motiranje ili dogovaranje, a nepoštivanje ovog pravila može biti kažnjeno gubitkom tekuće partije.

3) U partiji pobjeđuje ekipa koja je na kraju igre skupila 61 punat ili više, ili je u tijeku igre izjavila da im je dosta te kontrolom brojanje se isto pokazalo istinitim.

4) U slučaju netočne prijave protivnička strana dobiva tekuću partiju.

5) U slučaju neodlučenog rezultata partije (60 punata), igra se ponavlja a dijeli isti djelitelj.

Takmičenje započinje igrom trešeta do 41 punta, nastavlja se igrom briškula do četiri dobivene partije, te ukoliko je rezultat u trešti i briškuli neodlučan nastavlja se razigravanje trešetom do 41 punat.

Igra se na dvije velike.

Ukoliko jedan par zakasni više od petnaest minuta ili uopće ne dođe gubi partiju i protivnik dobiva 2 boda.

Ukoliko netko od sudionika ne može odigrati partiju u predviđenom terminu, parovi se mogu dogovoriti za novi termin koji mora biti prije slijedećeg kola. Ukoliko protivnik ne pristane na promjenu termina par koji zakasni petnaest ili više minuta gubi partiju.

Svaki pokušaj varanja znači automatsku diskvalifikaciju.

Ukoliko dva i ili više parova imaju jednak broj bodova uzima se u obzir međusobni omjer.

Svaka pobjeda vrijedi dva punta.

Parovi su podijeljeni na 4 skupine: skupina A, Skupina B, Skupina C i skupina D. Unutar svake skupine igra svatko sa svakim. Prva dva iz svake skupine idu u slijedeće kolo.

Ova pravila donio je organizator turnira i vrijede za sve ekipe koje su se odazvale na predmetni turnir, a ista će se uručiti svakoj ekipi prije početka takmičenja. Sve ekipe koje učestvuju u turniru uručenjem ovih pravila igre. prihvaćaju ih u cijelosti i bez mogućnosti osporavanja. U tijeku igre ekipa koja smatraju da su ometani ili sumnjaju na pomoć od strane promatrača suparničkoj ekipi može zahtijevat od suca zaštitu.

Svaki par može prijaviti i jednu zamjenu do početka izvlačenja 16.11.2012.godine.

Izvor: Centar za kulturu i informacije Pag

0
0
0
s2smodern