Koliko je za Grad Pag bila uspješna 2012. godina? Što se napravilo, što se planiralo napraviti, kakav je gradski proračun, koji su se programi uspjeli realizirati? Postoji li dugoročna strategija razvoja Grada Paga? O tome smo, na kraju kalendarske godine, razgovarali s gradonačelnikom Grada Paga Antom Fabijanićem.

 

-Koliko ste zadovoljni onim što je učinjeno u 2012. godini?

 

-Izuzetno sam zadovoljan jer se nikada u povijesti Paga u jednom trenu nije radilo toliko projekata kao što se sada radi. U vrijeme velike gospodarske krize u cijeloj državi, u Pagu se rade projekti u vrijednosti od 60 milijuna kuna. U odnosu na broj stanovnika i veličinu, Pag je grad u kojem se ulaže više nego u bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj.

-Neki iz opozicije Vam prigovaraju kako je proračun Grada Paga nerealan i kako je Grad Pag previše zadužen.

-Objektivni prigovori su prihvatljivi i dobro su došli, ali neistine nisu prihvatljive. Istina je da je ostvaren najveći proračun u posljednje dvadeset tri godine i na to sam ponosan. Proračun grada Paga u visini od dvadeset dva milijuna kuna je realan, premda neki u opoziciji uporno ponavljaju kako je realan proračun oko trinaest milijuna kuna. Dokazali smo da to nije tako. U 2013. godini otplatit ćemo posljednje dvije rate tvrtki „Schendolfer“ za izgradnju glavnog kolektora i kanalizacijskog sustava koji se počeo raditi prije deset godina. Imamo i dug za obnovu mosta u visini od 600. 000 kuna. Grad Pag uredno podmiruje svoje obaveze, proračunski prihodni su veći od rashoda i to je pokazatelj dobrog rada i planiranja.

-Neki iz opozicije navode kako Općina Povljana i Općina Kolan imaju veći proračun od Grada Paga.

-Ne želim komentirati proračun drugih jedinica lokalne samouprave na otoku jer je to njihova stvar. Međutim, treba reći istinu. Proračun Grada Paga je znatno veći od proračuna Općine Povljana i Općine Kolan zajedno. To su činjenice koje svaki građanin može lako provjeriti.

-Ipak, Grad Novalja neke proračunske prihode ima veće od Grada Paga.

-To je točno. Grad Novalja ima preko 11 milijuna kuna prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i poreza na promet nekretnina. Ured za urbanizam u Novalji dobro radi i izdaju se građevinske dozvole. U Pagu je to jedan od najvećih problema kojeg moramo hitno riješiti. Županijski ured za urbanizam izdaje premalo građevinskih dozvola i radi sporo. Ako ured za urbanizam radi loše, posljedice su katastrofalne. Prvo, investitori ne mogu u razumnom roku dobiti građevinsku dozvolu i odlaze iz Paga. Drugo, zbog toga proračun gubi ogromne izvorne prihode. Treće, ne zapošljavaju se novi stručnjaci koji bi mogli raditi bolje. Zakon nam omogućava osnivanje gradskog ureda za urbanizam i to ćemo napraviti. Otvaranje gradskog ureda za urbanizam će se vrlo brzo isplatiti. Građevinska dozvola dobivat će se za najviše pedeset dana i na taj način će biti zadovoljni i građani Paga koji grade nove ili proširuju postojeće građevine i investitori.

-Postoje prigovori kako Grad Pag nema strategiju dugoročnog razvoja.

-To nije točno. Grad Pag ima strategiju dugoročnog razvoja i na tome temeljimo svoj rad. Strategija dugoročnog razvoja Paga polazi od osnovne činjenice kako je za bilo kakav razvoj potrebno osigurati infrastrukturu te dovoljnu količinu vode i električne energije. Izgradnjom kvalitetnog vodoopskrbnog sustava i elektrifikacije omogućit će se izgradnja gospodarske zone te razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrta i turizma. U Pagu je najvažnije zadržati mlade, a to se može postići samo otvaranjem novih radnih mjesta. Za izgradnji novih objekata u turizmu i gospodarstvu komunalnu naknadu ćemo smanjiti od 90 na 40 kuna po metru kubičnom. Poduzetnike, osobito naše domaće, oslobodit ćemo većine davanja i u svemu ćemo im pružiti podršku. Želimo da Pag postane prepoznatljiv po brzini dobivanja dokumentacije potrebne za gradnju i po povoljnim cijenama za investicije. Dakle, cilj je izgradnja infrastrukture kao temelja za razvoj turizma i gospodarstva općenito, otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje mladih u Pagu. Moramo shvatiti jedno. Možemo napraviti stotine projekata, možemo urediti grad, možemo ga popločati sa zlatom, ali sve je to uzaludno ako će Pag gubiti stanovnike, ako će mladi odlaziti u druge gradove. Zato je najvažnije ostvariti strategiju dugoročnog razvoja Paga, odnosno stvoriti uvjete za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. Mladi će ostati u Pagu samo ako imaju gdje raditi.

 

O MLADIMA

-Često se čuju prigovori kako mladi u Pagu nemaju dovoljno sadržaja za zabavu te kako nemaju prostor za druženje i realizaciju svojih programa.

-Nažalost, to je istina, a taj problem postoji već godinama, možda i desetljećima. Za mlade su se uredili neki prostori, ali to nije bilo dovoljno. Mladi u Pagu trebaju mjesto na kojem će se moći okupljati, zabavljati, gdje će se moći družiti, ali i gdje će moći pokazati svoje kreativne potencijale. Mladi u Pagu su kroz razne akcije dokazali kako imaju odlične ideje, kako su spremni raditi i stvarati i kako žele dati doprinos poboljšanju života u gradu Pagu. Pronašli smo rješenje makar za veći dio potreba mladih u Pagu. Godinama je Dom kulture nedovoljno iskorišten, nekada je Dom kulture s kinom „Jadran“ bio središte kulturnog i zabavnog života u Pagu. No, vremena su se promijenila i Dom kulture je izgubio svoju prvotnu svrhu. Zbog toga će Dom kulture postati Dom mladih. U Domu mladih će se i dalje održavati prigodni programi, kao što su školske priredbe i slično, ali on će biti prvenstveno namijenjen mladima, kao mjesto gdje će se sastajati, gdje će dogovarati razne programe, održavati probe, održavati koncerte, projekcije filmova, kazališne predstave i razne druge programe. Grad Pag će mladima ustupiti prostor, a pomoći će i u nabavi raznih uređaja i uređenju sadržaja koji će mladima biti potrebni.

 

OPSKRBA VODOM I ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

-Kada se govori o dugoročnom razvoju Paga, što se u 2012. godini napravilo kako bi Grad Pag imao dovoljnu količinu vode?

-Sa zadovoljstvom mogu reći kako smo 2012. godine počeli s izgradnjom vodovodne infrastrukture na području cijelog Grada Paga. Jedan od najvećih i najznačajnijih projekata u 2012. godini je izgradnja cisterni, odnosno bušotina i vodospreme kapaciteta 1000 metara kubičnih u mjestu Vrčići, odakle će se dobivati oko 60 litara vode u sekundi. Pag će prvi puta u svojoj povijesti imati vodocrpilište s kvalitetnom vodom. Postojalo je vodocrpilište Velo blato, ali voda iz Velog blata nije dovoljno kvalitetna. Nakon pronalaska kvalitetne vode u Vrčićima izgrađene su bušotine i vodosprema i počelo se raditi na izgradnji vodospreme u Košljunu i cjevovoda od Košljuna do Proboja i Svetog Martina. Vodu iz izvora u Vrčićima među prvima će dobiti naselje Vlašići, koje još jedino na podruju Grada Paga dobiva vodu iz Velog blata. Moderan vodoopskrbni sustav će prvi puta dobiti i naselja Košljun i Proboj. Od vodospreme kod Svetog Martina izgradit će se transportni cjevovod do Šimuna. Kod Proboja će se urediti gospodarska zona u kojoj će se poticati proizvodnja autohtonih proizvoda, djelatnosti kao što su sirarstvo, proizvodnja vina, travarice, medice, sušenje voća. U gospodarskoj zoni izgradit će se sustav solarne energije i suhi vez koji će biti u funkciji lučice kod Proboja.

-Što se namjerava napraviti s vodocrpilištem Velo blato?

-Velo blato više nema funkciju glavnog vodocrpilišta, ali ima vodovodnu infrastrukturu i to ćemo iskoristiti. Napravit će se vodovodni sustav na kojeg će se moći priključiti poljoprivredne površine i pašnjaci. Poljoprivrednici su za vrijeme suše morali zalijevati polja vodom iz kućanstva, a ovčari su vodom iz kućanstva napajali ovce. Zbog toga su imali velike štete. Poljoprivrednicima i ovčarima ćemo, po vrlo povoljnim cijenama, omogućiti priključak na vodovodni sustav Velog blata.

-Kako će se osigurati dovoljno električne energije?

-U 2012. godini je izrađena projektna dokumentacija i dobivena je građevinska dozvola za proširenje trafostanice T 110 na T 120. U taj projekt HEP će uložiti 26 milijuna kuna, a izgradnjom nove trafostanice osigurat će se dovoljno električne energije za gospodarsku zonu i za sva naselja na području Grada Paga.

 

NAGRADE KOJE JE DOBIO GRAD PAG

 

-Pag je ove godine dobio nekoliko nagrada.

-Da, dobili smo nekoliko vrlo vrijednih nagrada i zbog toga svi možemo biti ponosni. Od Matice Hrvatske smo dobili Zlatnu povelju za knjigu „Statut Paške općine“. Tu knjigu je Matica Hrvatska proglasila najboljom knjigom u Hrvatskoj u 2012. godini, a knjigu je pohvalio i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović koji je bio nazočan na svečanom predstavljanju „Statuta Paške općine“. Dobili smo i nagradu za uređenje Turističkog informativnog centra koji je iz neodgovarajućeg prostora na Trgu Petra Krešimira IV. preseljen u prizemlje tornja Kneževog dvora. TIC se izvanredno uklopio u ambijent Kneževog dvora u kojem se održavaju razni kulturni programi. Pag je dobio i nagradu „Plavi cvijet“ kao najbolje uređeno mjesto u Zadarskoj županiji do 5. 000 stanovnika. I dalje ćemo raditi na uređenju grada kako bi dobili nagradu „Plavi cvijet“ za najbolje uređeno mjesto na Jadranu.

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

-Grad Pag posljednjih godina razvija međunarodnu suradnju.

-Međunarodna suradnja je potrebna zbog razmjene iskustava s predstavnicima gradova koji se nalaze u državama članicama Europske unije kao i za prezentaciju turističkih potencijala Paga. Imamo dobre kontakte s nekoliko europskih gradova i izvanrednu, prijateljsku suradnju sa Slavkovom kod Brna u Češkoj, s gradom Mukačevo u Ukrajini, sa Zaneom i Carbonerom u Italiji i sa Sigetvarom u Mađarskoj. Održavaju se uzvratni posjeti i organiziraju se razni programi. Na ljeto su u Pagu boravile plesne i glazbene grupe iz Slavkova kod Brna koje su održale vrlo lijep program, a predstavnici Paga su posjetili Slavkov gdje je prikazan dio projekta „Pag-srednjovjekovni grad“. U Brnu je u više navrata prikazana turistička ponuda Paga, a u Sigetvaru je predstavljena tradicionalna narodna nošnja i folklor grada Paga. Suradnja s gradovima iz zemalja Europske unije nam je važna, a suradnja će se razvijati i nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju.

 

DRŽAVNA POTPORA

-Jeste li zadovoljni potporom države u realizaciji projekata?

-Izuzetno sam zadovoljan sa sredstvima koja smo dobili od države jer smo, zahvaljujući tome, uspjeli napraviti neke vrlo značajne projekte. Napravili smo prvu fazu led rasvjete za što smo iz državnog proračuna dobili 800. 000 kuna. Nastavit ćemo s postavljanjem led rasvjete u naseljima Dinjiška, Vlašići, Smokvica, Stara Vas, Vrčići, Košljun i Šimuni. Zahvaljujući državnoj potpori napravljena je projektna dokumentacija za magazine i napravljeno je sondiranje, a to je uvjet za uređenje magazina u jedinstven kompleks. Dobili smo i sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje utvrde Fortica. Grad Pag je od HBOR-a dobio 500. 000 kuna, a od HEP-a dva milijuna kuna za novu električnu mrežu. Zahvaljujući tim sredstvima na Vodicama su izvađeni stari električni stupovi i postavljeni su podzemni elektrovodovi. Hrvatske šume su u 2012. godini financirale pošumljavanje 14 hektara borove šume, izgradnju makadamske ceste od Stare Povljane do Smokvice i od Smokvice do Vlašića. Napravljen je pristup do obale u Vlašićima kako bi se moglo lakše doći do otočića Sikavac na kojem će u veljači početi arheološka istraživanja.

 

SURADNJA S HRVATSKIM VODAMA

-Kako napreduju radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava?

-Sa zadovoljstvom mogu reći kako smo 2012. godini počeli s gradnjom kanalizacije i vodnih građevina, odnosno vodosprema. To su najvažniji projekti u Pagu u posljednjih pedeset godina. Rade se tri vodospreme, u Vrčićima, Košljunu i Svetom Martinu s novim cjevovodom prema Proboju. Vrijednost tog projekta je 14 milijuna kuna, a 90 posto sredstava osiguravaju Hrvatske vode. Uz pomoć Hrvatskih voda gradi se druga faza kanalizacije na Vodicama za što je osigurano 9 milijuna kuna, a radovi će, prema ugovoru, završiti do 1. travnja 2013. godine. Radi se kanalizacija na Lokunji, Svetoj Jeleni i Svetom Grguru, a za te projekte je osigurano 9 milijuna kuna. Radovi će biti završeni do 1. lipnja 2013. godine. Radi se i druga faza kanalizacije na Bašaci, a vrijednost tog projekta je 3. 700. 000 kuna. Radovi će biti završeni do početka ožujka 2013. godine. Jedan od posebno značajnih projekata, a kojeg radimo u suradnji s Hrvatskim vodama, je izgradnja nove kanalizacije na Katinama i na Macelu. Uz kanalizaciju će se izgraditi i nove pumpe. Vrijednost tog projekta je 3. 500. 000 kuna. Radovi na izgradnji kanalizacije na Katinama i na Macelu će početi sredinom siječnja, a bit će završeni do 1. lipnja 2013. godine.

-Kako ste uspjeli dobiti potporu Hrvatskih voda za toliko projekata?

-Sredstva smo dobili zahvaljujući tome što smo na vrijeme pripremili potrebnu dokumentaciju. Na pripremi dokumentacije smo radili dvije godine, javili smo se na natječaj i dobili smo sredstva. Izgradnja kanalizacije na Vodicama, Bašaci, Svetoj Jeleni, Svetom Grguru, Bašaci, na Katinama i na Macelu poboljšat će kvalitetu života stanovnika Paga, a imat će veliko značenje i za kvalitetan razvoj turizma. Izgradnjom kanalizacije na Katinama i na Macelu spriječit će se stvaranje neugodnog mirisa koji se pojavljuje za jakih oseka i ljeti. Nakon izgradnje kanalizacije na svim navedenim područjima Grad Pag će biti jedan od gradova u Hrvatskoj s najbolje uređenom kanalizacijskom infrastrukturom. Nakon izgradnje kanalizacije više neće biti potrebne septičke jame, a to će imati pozitivan učinak i na ekologiju jer će Paška uvala postati još čišća.

 

-U 2012. godini su se dogodile neke pozitivne promjene u organizaciji zdravstvene zaštite na području Grada Paga, ali i u Općinskom sudu.

-Promjene koje su se dogodile u organiziranju zdravstvene zaštite na području Grada Paga su izuzetno značajne za stanovnike svih mjesta na području Grada Paga, ali i za turiste. Pag je dobio pet novih timova hitne medicinske pomoći. Otvorila su se nova radna mjesta, a za Pag je svako radno mjesto izuzetno značajno. Iz Novalje su u Općinski sud u Pagu vraćeni svi predmeti iz gruntovnice. Želio bih napomenutu kako je Grad Pag pomogao u uređenju vanjske i unutarnje stolarije na zgradi Općinskog suda. No, napravljeno je još nešto. Preseljeno je sjedište Prekršajnog suda, a i Uredi državne uprave su iz stare zgrade u Koludraškoj ulici preseljeni u prizemlje zgrade u ulici Bana Josipa Jelačića.

 

O RAZNIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA

 

-U 2012. godini ste pokrenuli brojne projekte i programe.

-U 2012. godini smo nastavili s uređenjem Starog grada, arheološkog područja i Marijanskog svetišta koje je postalo omiljeno izletište, mjesto za šetnju, odmor, druženje i molitvu. Kada smo prije tri godine počeli s uređenjem Starog grada neki su govorili kako je to besmisleno trošenje novaca. Danas se vidi koliko smo bili u pravu. Stari grad je lijepo uređen i posjećuju ga brojne ekskurzije, brojni turisti, a u velikom broju u Stari grad dolaze Paškinje i Pažani. No, Stari grad ćemo još uređivati, napravit ćemo audiovizualni program i neke druge sadržaje, ali o tome ću više reći kada se taj projekt počne realizirati. U 2012. godini smo uredili zelene površine, postavili smo zeleni tepih i postavili smo sustav zalijevanja zelenih površina pomoću računala. U 2012. godini smo završili obnovu starog mosta, a taj projekt je u cijelosti platio Grad Pag. Završena je i obnova Kneževog dvora u kojem se održavaju razni kulturni programi, a u veljači će se u Knežev dvor preseliti sjedište gradske uprave. U 2012. godini smo financirali brojne programe u kulturi, sportu i zabavi. Prvi puta smo u Pagu organizirali Stožer civilne zaštite u kojeg su uključeni Grad Pag, DVD Pag, gradske institucije i gradske tvrtke.

-Koje je još programe Grad Pag organizirao, suorganizirao i financirao u 2012. godini?

-Grad Pag je financirao, sufinancirao, organizirao ili suorganizirao brojne programe. Organizirali smo Treći međunarodni festival čipke koji je, po broju izlagača i po odjeku u medijima, bio jako uspješan. Na Svetom Vidu je izgrađen zavjetni križ u suhozidu, a u Gorici je provedena akcija čišćenja okoliša. Uređen je put od Lokunje do Starog grada. Grad Pag je sudjelovao u organizaciji Međunarodnog prvenstva u stolnom tenisu koje je održano u sportskoj dvorani Osnovne škole Jurja Dalmatinca. U Pagu je održano finale „Jadranskih igara“. Grad Pag je pomogao u organiziranju Tremuntama kupa, zatim Sedmog međunarodnog nogometnog turnira u Vlašićima te u organizaciji Seoske olimpijade u Vlašićima. Drugu godinu se održava Otočni turnir u briškuli i trešeti. Provedena je i akcija čišćenja mora pomoću mikroorganizama.

-Ta akcija je bila nešto novo za Pag. Koliko je bila uspješna?

-Akcija čišćenja mora pomoću mikroorganizama bila je vrlo uspješna. Želim se zahvaliti svima koju su sudjelovali u toj akciji, članovima udruge „Bataja“ koji su pripremili glinene kuglice s mikroorganizmima, djelatnicama i polaznicima Dječjeg vrtića „Paški mališani“, učenicima Osnovne škole Jurja Dalmatinca i Srednje škole Bartola Kašića, kao i građanima koji su sudjelovali u bacanju glinenih kuglica u more. Akciju čišćenja mora pomoću mikroorganizama ponovit ćemo na proljeće.

-Ove godine je prvi puta u Pagu organiziran program pod nazivom Advent u Pagu.

-Advent je vrijeme radosti i obiteljskog druženja, molitve, svečanih liturgija, ukrašavanja domova. Odlučili smo u Pagu napraviti nešto novo, odlučili smo napraviti program koji će uljepšati Božićne blagdane. S velikim zadovoljstvom mogu reći kako je taj program bio uspješan te kako su ga dobro prihvatili i djeca i odrasli. U Kneževom dvoru je bila postavljena Kuća Djeda Mraza, a na Trgu Petra Krešimira IV. je bio postavljen adventski vijenac. Na Trgu se se održavale i žive jaslice. Posljednjeg dana adventa djeci su podijeljeni darovi, a članovi grupe „Paška alka“ su napravili koledu, skuhali su jelo i radili su kuhano vino, te su izveli žive jaslice. U Pagu nikada nije održan takav bogati adventski program kao ove godine. Bilo je onih koji su govorili kako se ljudi neće uključiti u taj program, međutim, pokazalo se kako ljudi žele takve programe i kako u njima uživaju. Adventski program su došla pogledati i djeca iz Novalje i Kolana. Program „Advent u Pagu“ bio je veliki uspjeh. Za vrijeme adventa nismo zaboravili umirovljenike kojima smo podijelili božićnicu.

-U 2012. godini pokrenut je još jedan novi projekt pod nazivom „Pag-srednjovjekovni grad“

-Nositelj tog projekta je Centar za kulturu i informacije Pag. U sklopu projekta „Pag-srednjovjekovni grad“ obnovljen je paški kaban, obnovljene su srednjovjekovne odore plemića, plemkinja, pučanki, pučana, streličara, gradskih stražara, gradskog vijećnika i paškog alkara. Pag je srednjovjekovni grad i to je obnavljanje dijela tradicije Paga. Na ljeto 2012. godine su prvi puta održani programi „Paška srednjovjekovna tržnica“ i „Paški srednjovjekovni sajam“ u kojima su sudjelovali članovi grupe „Paška alka“ te brojni obrtnici koji se bave izradom predmeta i jela po uzori na srednji vijek. Te programe je posjetilo oko sedam tisuća turista, a medijski odjek tih programa bio je izuzetno velik. To je ono što se s projektom „Pag-srednjovjekovni grad“ željelo postići. Željeli smo obnoviti tradiciju koja je bila zaboravljena i da to postane zanimljiv dio ljetnih programa. Centar za kulturu i informacije Pag je organizirao i program „Paška ulica prije sto godina“. Lijepo je bilo vidjeti Paškinje i Pažane starije životne dobi koji su se pridružili tom projektu. Čipkarice su turistima davale besplatnu poduku u šivanju paške čipke. Grad Pag ima lijepu narodnu nošnju i bogat folklor, tanac i „Pašku Robinju“ i za to mnogi znaju. S projektom „Pag-srednjovjekovni grad“ smo pokazali kako Pag ima još puno toga lijepog što se može obnoviti i na temelju čega se mogu organizirati zanimljivi programi.

-U 2012. godini se počelo raditi na pripremanju projektne dokumentacije za uređenje magazina, starog pogona solane i Lokunje, a to bi trebalo biti u funkciji razvoja turizma.

-U 2012. godini se intenzivno radilo na pronalaženju strateškog partnera za uređenje magazina, starog pogona solane i za uređenje Lokunje. Uspjeli smo pronaći strateškog partnera i napravljena je projektna dokumentacija. U nekadašnjem starom pogonu solane će se izgraditi manji hotel sa 250 ležajeva, na mjestu stare kuglane će se izgraditi dva bazena, otvoreni i zatvoreni. Zatvoreni bazen i hotel će biti sadržajno povezani s Lokunjom. Ljekoviti mulj će se koristiti za liječenje. Na taj način će se turistička sezona produžiti od dva na deset mjeseci u godini. Za uređenje magazina je napravljena projektna dokumentacija, a sadržaji će biti u funkciji turizma i kulture. To je velik projekt i ukratko mogu reći kako će se u prvom magazinu urediti info pult s caffe barom, u drugom magazinu će se održavati razne manifestacije, u trećem magazinu će se urediti prodaja autohtonih otočnih proizvoda, u petom, šestom, sedmom i osmom magazinu postavit će se Izložba solarstva, Izložba Pradavno paško jezero, Muzej sirarstva, izložba nošnji Paga, Muzej Bartola Kašića i gradska knjižnica. Sve će se to urediti na površini od 2. 400 metara četvornih. Od Hrvatske turističke zajednice smo dobili 100. 000 kuna za uređenje tri magazina. Napravili smo projektnu dokumentaciju za uređenje magazina i za to ćemo od države dobiti 10 milijuna kuna. Tri godine smo radili dokumentaciju za uređenje magazina i s projektima ćemo se natjecati za sredstava iz fondova Europske unije. Očekujemo kako ćemo za uređenje magazina iz fondova Europske unije dobiti oko 10 milijuna eura. U veljači će se organizirati prezentacija uređenja starog pogona solane, magazina i Lokunje i tada ćemo javnosti predstaviti strateškog partnera.

-Koliko ste zadovoljni turističkom sezonom u 2012. godini i što je napravljeno za obogaćivanje turističke ponude?

-Uvijek se može napraviti bolje, ali sam općenito zadovoljan rezultatima turističke sezone. Prije početka turističke sezone uređene su zelene površine, a uređen je i velik broj plaža. Stvorili smo uvjete za izgradnju ugostiteljskog objekta na plaži Mađarica koji je suvremeno uređen, s ležaljkama, suncobranima, tuševima, sanitarnim čvorom i ugostiteljskim sadržajima. U Šimunima i Vlašićima su uređene plaže, a napravljeno je i devet kilometara novih biciklističkih staza. Napravljen je besplatni pristup internetu i interaktivni vodič Grada Paga. Uveden je SMS sustav naplate parkiranja. Predstavili smo Pag na turističkim manifestacijama i sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Pag je turističko mjesto i turizam je najvažnija gospodarska grana, ali ne možemo biti zadovoljni s onim što imamo. U Pagu je malo hotelskih ležajeva i zbog toga moramo potaknuti izgradnju turističkih zona, hotela i drugih turističkih sadržaja. Spomenuo sam kako je za izgradnju novih turističkih i gospodarskih objekata potrebno dovoljno vode i struje i upravo na tome smo u 2012. godini jako puno radili. U turizmu se može otvoriti veliki broj radnih mjesta, ali ne samo sezonski. S projektom uređenja starog pogona solane i Lokunje turistička sezona će se produljiti, a za povećanje broja turista potrebno je izgraditi hotele i druge turističke sadržaje. To su naši ciljevi i za to stvaramo uvjete, a rezultati našeg rada pokazat će se uskoro.

-Što bi ste poručili građanima Paga?

-Želio bih da u Pagu bude više zajedništva, što ne znači da svi moramo jednako misliti. Zajedništvo bi trebali pokazati u projektima i programima koji su važni za Grad Pag. U Pagu bi se trebao razvijati poduzetnički duh jer će biti najbolje ako uvjete koje stvaramo za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva iskoriste naši, domaći ljudi. Vremena su teška, mnogi teško preživljavaju, a za investicije većina nema dovoljno novaca. Zato će Grad Pag s bespovratnim sredstvima do 50. 000 kuna pomagati onima koji žele investirati. U 2012. godini su se mogle vidjeti neke pozitive promjene u stavu ljudi prema raznim programima i projektima. Takve promjene najčešće potiču mladi i to je dobro. To znači da su zainteresirani za stvaranje uvjeta za bolji život u Pagu i da vole svoj grad. Svima bi nam to trebao biti cilj i nadam se da će biti tako. Protekle tri godine smo napravili velik broj projekata i Grad Pag je s velikim uspjehom završio 2012. godinu. Iduće godine moramo raditi još više kako bi završili započete projekte, a za to ćemo imati i bolje financijske uvjete nego prijašnjih godina. Isplatit ćemo sva dugovanja za završetak obnove mosta i zadnje rate kredita za središnji kolektor i novi kanalizacijski sustav kojeg je radila tvrtka Schenfolfer. Nakon toga imat ćemo više sredstava za projekte kojima će se omogućiti gospodarski razvoj Paga i otvaranje radnih mjesta. Proteklih petnaestak godina se radilo na uređenju grada, trga, obale i slično, radilo se na velikim infrastrukturnim projektima, a sada dolazi vrijeme kada se moramo okrenuti ljudima, kada moramo stvoriti uvjete za kvalitetniji život, za lakša ulaganja i za ostvarenja zarade. Tužno je vidjeti prazne ulice, trgove i kafiće. To se mora promijeniti. Vremena su teška, ali ne smijemo dozvoliti da nadvlada apatija i stav kako se u Pagu ništa ne može promijeniti na bolje. Mnogo toga se može promijeniti i na tome moramo svi raditi, a gradska vlast mora poticati promjene. Razvoj turizma i gospodarstva općenito, na temeljima projekata koje smo napravili, koje radimo i koje planiramo napraviti, omogućit će bolju zaradu i kvalitetniji život u Pagu. Na kraju, svim građanima Paga, stanovnicima svih naselja na području Grada Paga, prijateljima Paga i našim suradnicima želim sretne Božićne blagdane i uspješnu 2013. godinu.

Josip Portada/PagPress

0
0
0
s2smodern