Na području grada Paga ( predio Bašaca u Pagu) stvaraju se uvjeti za priključenje građevina na komunalne vodne građevine – odvodnju otpadnih voda (kanalizaciju). Obzirom da su vlasnici da su vlasnici građevina sukladno članku 34. stavak 3. dužni priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu, pozivaju se vlasnici nekretnina da podnesu zahtjev za priključenje. Detalje o Zahtjevu za priključenje pogledajte u nastavku:

0
0
0
s2smodern