05Uslijed velike gospodarske krize u kojoj se nalazi Republika Hrvatska, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić uputio je prema Gradskom vijeću Grada Paga, prijedlog za izmjenu tarife plaćanja komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata. O novom prijedlogu izmjene naplatne tarife komunalnog doprinosa, vijećnici će raspravljati već na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Paga.

 

Neke od stavki upućenog prijedloga o izmjeni komunalnog doprinosa su:
- Gospodarski objekti ( vinogradi, obori za stoku, torovi za ovce, podrumi, farme. Itd) prema trenutnoj tarifi komunalne naknade naplaćuju se po cijeni od 50 kn za 1m3 prostora. Prema prijedlogu gradonačelnika Fabijanića nova cijena za plaćanje naknade komunalnog doprinosa iznosila bi svega 1 kn za 1m3 prostora.
- Obiteljske kuće i objekti s više stambenih jedinica prema trenutnom cjeniku dužni su platit 90 kuna po 1m3 prostora. Prema prijedlogu gradonačelnika Fabijanića nova cijena za plaćanje naknade komunalnog doprinosa iznosila bi svega 10 kn za 1m3 prostora.
- Industrijske građevine, pogoni, i hale prema trenutnom cjeniku dužni su platit 50 kuna po 1m3 prostora. Prema prijedlogu gradonačelnika Fabijanića nova cijena za plaćanje naknade komunalnog doprinosa iznosila bi svega 1 kn za 1m3 prostora.

"Po uzoru na ostale gradove odlučili smo izići u susret građanima grada Paga te snižavanjem cijena komunalne naknade smanjiti teret novčanih davanja prilikom postupka legalizacije. Iako je broj bespravno sagrađenih objekata na području grada Paga vrlo malen, želja nam je svima pomoći i izaći u susret kako bi i taj mali broj objekata dobio potrebne dozvole. Ovo je samo jedna od mjera koju smo odlučili uputiti prema Gradskom vijeću Grada Paga u vidu smanjenja tereta novčanih davanja prilikom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata. Ovim putem pozivam sve građane grada da pokrenu postupak legalizacije i na koncu legaliziraju svoje objekte. " zaključio je gradonačelnik Fabijanić.

0
0
0
s2smodern