Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09, 3/13)

s a z i v a m

nastavak (prekinute) 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga za dan 5. travnja (petak) 2013. godine s početkom u 10,00 sati u Vijećnici Grada Paga.

S poštovanjem.

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

Branimir Paro Vidolin, v.r.

Napomena: U prilogu se vijećnicima koji nisu bili nazočni na sjednici u petak, 29. ožujka, dostavlja materijal koji se odnosi na usvojenu dopunu dnevnog reda.

0
0
0
s2smodern