Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 15.travnja do 30.travnja 2013.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2013/2014. Zahtjev za upis predaje se osobno u uredu ravnatelja vrtića , Velebitska 6,Pag radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama Grada Paga (u nastavku).

 


Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja potrebno je priložiti;
1. Rodni list djeteta (preslika,bez obzira na datum izdavanja).
2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.
3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja
4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja,obrtnice)
5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu ( preslike radnih knjižica roditelja,potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti,rješenje centra za socijalni rad,rješenje o dječjem doplatku).

Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić,prednost pri upisu ima:
- dijete s prebivalištem na području Grada Paga
- dijete iz obitelji oba zaposlena roditelja
- dijete roditelja koji su na redovnom školovanju ili stručnom usavršavanju
- dijete roditelja HRVI
- dijete iz obitelji sa troje i više djece
- dijete sa teškoćama u razvoju
- dijete koje živi u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima
- dijete samohranih roditelja ili uzeta na uzdržavanje
- dijete iz obitelji koja prima dječji doplatak
- dijete u godini prije polaska u školu

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa. Prijedlog upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića.
REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 20.svibnja 2013.god.,a KONAČNI REZULTATI UPISA bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića dana 17.lipnja 2013.god.

Za nastavak programa već upisane djece potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2013/2014.pedagošku godinu koji se može podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama Grada Paga.

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti u dječjem vrtiću prilikom dostave dokumenata.

 

>>> ZAHTJEV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG <<<


 >>> ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE PROGRAMA <<<

Ravnateljica
Ljubica Fabijanić

0
0
0
s2smodern