06Tijekom današnjeg prijepodneva Grad Pag ušao je u program investicija za 2013 / 2014 godinu. Kao kapitalnu investiciju za područje grada Paga sa svim pripadajućim naseljima valja istaknuti projekt spajanja vodoopskrbne mreže grada Paga na vodocrpilište Zrmanja. Projekt spajanja područja grada Paga na vodocrpilište Zrmanja započinje se izvoditi krajem 11. ili početkom 12. mjeseca 2013. godine.

90 % sredstava za izradu 18 kilometara cjevovodne trase od naselja Vrčići do Ražanca osigurala je Republika Hrvatska (Hrvatske vode) dok ostalih 10 % sredstava osigurao je Grad Pag. U sklopu projekta izvršiti će se i izmjena 25 kilometara dotrajalih cjevovoda. Naime trenutnih 25 kilometara cjevovoda koje je potrebno izmijeniti izvedeno je od azbestnog materijala, a cijevi koje se nalaze na trasi promjera su ǿ 110. Nova 25-kilometarska trasa izvesti će se s cijevima promjera ǿ250, što bi trebalo biti dostatno za opskrbu cijelog područja grada Paga u narednim godinama.

0
0
0
s2smodern