Koja sve Izvješća moraju dostaviti političke stranke, nositelji liste grupe birača, odnosno kandidati i u kojem roku (članak 34. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)?

Političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati dužni su dostaviti izvješća na obrascima propisanim Pravilnikom i to:

- 30 dana nakon održavanja izbora do 18. lipnja 2013: Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe. Sastavni dio financijskih izvještaja je:

1) Izvješće o primljenim donacijama;

2) Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe;

3) Obrazac o podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

Navedeno Financijsko izvješće sa sastavnim dijelovima dužni ste u roku 45 dana nakon održanih izbora javno objaviti na svojim web-stranicama odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku)

odnosno

-sudionici 2 kruga lokalnih izbora dužni su 30dana nakon održanog 2kruga ,do 2.srpnja 2013.dostaviti navedena izvješća.

0
0
0
s2smodern