061. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 7. kolovoza 2013.godine Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

 

 

D N E V N I R E D

1. Prijedlog ODLUKE o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Pag,
2. Prijedlog ODLUKE o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Pag,
3. Prijedlog ODLUKE o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za razdoblje lipanj-prosinac 2013.godine
4. Prijedlog ZAKLJUČKA o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine
označene kao z.k.č.br. 8481/19 upisane u z.k.ul. broj 6724 k.o. Pag,
5. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga,
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Zlatko Šuljić ,v.r

KOMPLETAN POZIV u PDF-u - Pogledaj

0
0
0
s2smodern