Na odlagalištu Sveti Kuzam započelo se s radovima ravnanja terena postojećeg odlagališta otpada s ciljem potpunog saniranja i stvaranja reciklažnih dvorišta kroz slijedećih nekoliko godina.
Izgradnja reciklažnog dvorišta zaokružiti će cijeli sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i bez njegove realizacije ne mogu se niti očekivati veliki rezultati u primarnoj reciklaži. Lokacija reciklažnog dvorišta – centra u Gradu Pagu planirana je na postojećem službenom odlagalištu komunalnog otpada Sv. Kuzam.Tu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje korisnog otpada, kao što je i definirano glavnim projektom „ Uređenje i konačno zatvaranje odlagalište komunalnog otpada Sv. Kuzam u Pagu"

0
0
0
s2smodern