Temeljem članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 83/23 - dalje u tekstu Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.


Javni uvid traje do 19. 06.2024. i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe.

Dokumenti:

0
0
0
s2smodern