Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga: IV. Izmjene i dopune PPUG-a, evidencijski broj nabave: BN 01/18. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

  1. CRTKANO d.o.o., Zagorska 3, 10360 Sesvete
  2. ARKITEKTURA U BIJELOM d.o.o., Ribučka 9, 10000 Zagreb
  3. ZONA KVADRAT j.d.o.o.o, Prilaz zagrebačkoj cesti 5,10010 Zagreb

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.03.2018. do 11:00 h