Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

COVID

U vezi sa aktualnim problemom sa Corona virusom – COVID 19, točnije u vezi sa preventivnim mjerama koje su u funkciji njegovog širenja, u nastavku vam dostavljamo upute, preporuke i savjete kojih se građani Grada Paga trebaju pridržavati.

Stožer civilne zaštite Grada Paga je u stalnom kontaktu sa Stožerom civilne zaštite Zadarske županije i aktivno prati situaciju na terenu. Ovim putem pozivamo građane da ne stvaraju paniku te da se pridržavaju sljedećih uputa:

 • Svi građani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom unazad 14 dana ne trebaju se javljati liječnicima-epidemiolozima, već mogu kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine telefonom.
 • Osobe koje su unazad 14 dana boravile u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, a ne kašlju, nemaju povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade, moraju se javiti nadležnom liječniku-epidemiologu čiji broj mogu dobiti preko županijskih centara 112.
 • Osobe koje su boravile unutar 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, a koje kašlju i imaju povišenu temperaturu i druge znakove prehlade, imaju obvezu javiti se telefonom svom nadležnom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.
 • Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 (https://www.hzjz.hr)
 • Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 (https://www.hzjz.hr)
 • Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji (https://www.hzjz.hr)
 • Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima) (https://www.hzjz.hr)
 • Preporuka postupanja u sveučilištima i veleučilištima (https://www.hzjz.hr)
 • Preporuka postupanja u ustanovama socijalne skrbi (https://www.hzjz.hr)
 • Postupci i mjere zaštite u hotelima (hoteljerstvu)/turističkom sektoru (https://www.hzjz.hr)
 • Uputa za poslodavce i radnike vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) (https://www.hzjz.hr)
 • Postupak s pacijentom preminulim uslijed COVID-19 i postupci kod obdukcije (https://www.hzjz.hr)
 • Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest (https://www.hzjz.hr)
 • Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme za koronavirusnu bolest – ljekarništvo (https://www.hzjz.hr)
 • Preporuka autoprijevoznicima (https://www.hzjz.hr)
 • Postupci pranja, čišćenja i dezinfekcije sanitetskih vozila, autobusa, vlakova, brodova i zrakoplova (https://www.hzjz.hr)
 • Mjere zaštite od respiratornih infekcija uključujući i SARS-CoV-2 – osobe s kroničnim bolestima, te starije osobe (https://www.hzjz.hr)
 • Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi 60+ i osobama oboljelim od kroničnih bolesti (https://www.hzjz.hr)
 • Prema trenutno dostupnim epidemiološkim podacima virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem (tj. bliskim socijalnim kontaktom). Stožer civilne zaštite Zadarske županije donio je preporuku za otkazivanje svih javnih kulturnih, sportskih i ostalih okupljanja u narednom razdoblju kako bi se preveniralo širenje koronavirusa. Ova preporuka odnosi se na zatvorene i otvorene prostore, a donosi se zbog obveze i odgovornosti županijskog Stožera civilne zaštite u cilju smanjenja rizika unošenja i širenja bolesti na populaciju u RH. Stožer civilne zaštite Zadarske županije osjeća obvezu da ovom mjerom prevencije smanji rizik unošenja i širenja bolesti na svu populaciju.

Pravilna i učinkovita prevencija te informiranje osigurat će zdravlje svih naših građana. Ove preporuke donesene su u suglasnosti sa Hrvatskom zavodom za javno zdravstvo i u suglasnosti sa Stožerom civilne zaštite Hrvatske i Zadarske županije.

Kontakt dežurne epidemiološke službe: 098 332 765.