Novosti & Aktualnosti

25 Studeni 2021
Za inventivno i kreativno oblikovanje sadržaja namijenjenih aktivnom odmoru koji daju značajan doprinos kvaliteti i posebnosti ...
21 Studeni 2021
U srijedu, 24. studenog 2021. godine od 11:00 do 13:00 sati u prizemlju Kneževog dvora u Pagu organizirati će se II. jesensko cijepljenje ...
25 Studeni 2021
  Zbog organizacije rada žurnih službi i primarnih komunalnih službi na području grada Paga, Stožer CZ Grada Paga u suradnji s tvrtkom Pupillan iz Zadra organizirao je novi raspored rada Covid-19 testnog punkta u Dom kulture u Pagu prema sljedećem rasporedu:

Obavijesti

 • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

  Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - KLASA:

  više informacija
 • JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

  Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama

  više informacija
 • Oglas za prijem u službu

  Oglas za prijem u službu samostalni upravni referent za imovinsko pravne

  više informacija
 • P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Paga u 2022. godini

  Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

  više informacija
 • 13/21 JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar

  JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar - pogledaj

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

Odluka o svim aktivnostima za izbor  članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga 28. veljače 2010. godine…

Prema Odluci Gradskog izbornog povjerenstva, izbori će se održati 28. veljače 2010. godine. Birališta se otvaraju u 7.00, a zatvaraju u 19.00. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljani Izbornom povjerenstvu  najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno najkasnije do 7. veljače do 24.00. Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne odbore sastaviti će i objaviti pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu u roku od 48 sati od isteka propisanog za podnošenje kandidacijskih lista, odnosno do 9. veljače 2010. godine do 24.00. Izborna promidžba započinje danom objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno do 26. veljače 2010. godine. Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne izbore mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije održavanja izbora, odnosno 23. veljače 2010. godine do 24.00. Izborno povjerenstvo za provedbu izbora objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije održavanja izbora, odnosno 19. veljače 2010. do 24.00. Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne odbore utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, odnosno 1. ožujka do 19.00 te će iste odmah objaviti. Mogući prigovori zbog nepravilnosti tijekom izbora se podnose izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je stavljen prigovor.  Popisi birača koji su se koristili za provedbu izbora za Gradsko vijeće Grada Paga 17. svibnja 2009. godine koristiti će se za provedbu izbora za izbor vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga., stoji u odluci Gradskog izbornog povjerenstva.

0
0
0
s2smodern