cz
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Gradu Pagu u uredima Gradske uprave neće se primati stranke.
Mole se građani da kontakte s Upravom obavljaju telefonski i putem e maila.


Novosti & Aktualnosti

19 Siječanj 2021
Trenutno su u tijeku radovi uređenja dječjeg igrališta u Dinjiški u organizaciji Grada Paga. Uređuju se, popravljaju i bojaju elementi za ...
19 Siječanj 2021
Ante Fabijanić, gradonačelnik i Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika Grada Paga obišli su danas investicijske projekte i građevinske ...
19 Siječanj 2021
Grad Petrinja poslao je zahvalnicu Gradu Pagu za pružanje pomoći i donacija Gradu Petrinji i potresom pogođenih područja.

Obavijesti

 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2,

  više informacija
 • Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine

  Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ:

  više informacija
 • Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag

  Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag - Tekst natječaja

  više informacija
 • Poziv za nastavak 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga za dan 28. prosinca 2020.godine

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • 22. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

POPIS RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

1. MANDATNO POVJERENSTVO GRADA PAGA:
predsjednik: IVICA BOBIĆ
članovi: DRAŽEN CRLJENKO, FRANČI BUKŠA

 2. POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA:
predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: EDO KOMADINA, DOMAGOJ VIČEVIĆ

 3. POVJERENSTVO ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST :
predsjednik: TONI HERENDA
članovi: BRANIMIR PARO VIDOLIN, ANTE ČEMELJIĆ

4.POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA :
predsjednik: ANTE ČEMELJIĆ
članovi: MIRO BUTKOVIĆ, MARINKO MARŽIĆ, DEJAN KURILIĆ, ZLATKO ŠULJIĆ

 5. POVJERENSTVO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:
predsjednik: DRAŽEN CRLJENKO (r. 5.6.1983.)
članovi: JEGER KUSTIĆ, ANTE FABIJANIĆ Pevacić, MILAN BRKLJAČA

6. POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:
predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: DRAŽEN CRLJENKO (r.17.10.1970.), BRANIMIR PARO VIDOLIN, ANĐELO KOMADINA

7. POVJERENSTVO ZA IMOVINSKO PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:
predsjednik: DOMAGOJ VIČEVIĆ
članovi: ANTE FABIJANIĆ Pevacić, ŠIME FABIJANIĆ, DUŠAN FABIJANIĆ

8. POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA :
predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: VJEZDANA FABIJANIĆ, EDO KOMADINA, IVAN MAJIĆ

9. POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU I MEĐUGRADSKU SURADNJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

predsjednik: DOMAGOJ VIČEVIĆ
članovi: MARINO KURILIĆ, TONI HERENDA, FRANČI BUKŠA

10. POVJERENSTVO ZA RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

predsjednik: EDO KOMADINA
članovi: MIROSLAV FABIJANIĆ, VJEKOSLAV ŠLJIVO

11. POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

predsjednik: TONI HERENDA
članovi: RUŽICA PERSOLA, BRANIMIR PARO VIDOLIN, EDO KOMADINA

12. KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAGA:
predsjednik : IVICA BOBIĆ
članovi:MILE MANDIČIĆ, DUŠAN HERENDA
Za članove (ovisno o područjima djelatnosti):

 • NEDJELJKA OROS ( kultura)
 • IVO TIČIĆ (gospodarstvo)
 • VESNA FABIJANIĆ (znanost)
 • ŽELJKA ZUBOVIĆ (odgoj i prosvjeta)
 • VESNA MILČIĆ (zdravstvo i socijalna skrb)
 • BEATA BUKŠA (prostorno uređenje i zaštita okoliša)
 • VLADIMIR MARŽIĆ (šport, tehnička kultura)

13.SOCIJALNO VIJEĆE GRADA PAGA:
predsjednik: EDO KOMADINA
zamjenik predsjednika: DRAŽEN CRLJENKO
članovi: IVANKA MARŽIĆ, IVICA BOBIĆ, IVAN MAJIĆ, BRANIMIR PARO VIDOLIN
zamjenici članova: FRANČI BUKŠA, DUŠAN FABIJANIĆ

14. ODBORA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

predsjednika: DOMAGOJ VIČEVIĆ
zamjenik predsjednika: EDO KOMADINA
članovi: IVO FAČINI, DUŠKO JAJIĆ, SILVANO KUKOVIĆ