Temeljem Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2014.godine ministar turizma Darko Lorencin donio je odluku o odabiru projekata temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama "Hotspot Croatia" u 2014. godine.
Na temelju prijavljenog projekta Gradu Pagu odobreno je 22.840,00 kn za dvije nove pristupne točke i jednu wifi interpretaciju.
Hotspot uređaji, odnosno pristupne točke bežičnog besplatnog interneta, postavljaju se na turistički najfrekventnijim područjima poput glavnih gradskih trgova, šetališta itd.
Odabrane lokacije označene su posebnim grafičkim znakom, a svi detalji o lokacijama objavljeni su na web stranicama Hrvatske turističke zajednice (http://croatia.hr) i Ministarstva turizma (www.mint.hr).
Na taj način domaći i strani turisti u bilo koje vrijeme mogu se informirati o lokacijama na kojima je moguće pristupiti besplatnom internetu tijekom svog boravka u Hrvatskoj.
U sklopu programa "Hotspot Croatiaa" Hrvatska turistička zajednica prošle godine Gradu Pagu dodijelila je 24.000,00 kuna za postavljanje četiri hotspot uređaja.
"Hotspot Croatia" je program poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama kojem je cilj, između ostalog, ojačati promociju hrvatskih odredišta i privući nove goste, a time i utjecati na podizanje ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma

Popis odobrenih projekata možete u cijelosti pročitati na linku Ministarstva turizma RH:

http://www.mint.hr/UserDocsImages/140529_HS2014_Od.pdf

0
0
0
s2smodern