Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je na svojim internetskim stranicama www.razvoj.gov.hr Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije temeljem Javnog poziva je do 30. listopada 2015.godine.

Potporama male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nastoji se utjecati na razvoj otočnog gospodarstva.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi ovu mjeru od 2006. godine sukladno Zakonu o otocima, a cilj joj je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine – razvijenijim otocima).
Time se financira dio troškova njihovog poslovanja i stvaraju uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime se unaprjeđuje poslovanje i razvoj otočnih tvrtki kao i razvoj samog otočnog gospodarstva.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:
da imaju sjedište na otocima
da obavljaju djelatnost na otocima
da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%
da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Više na ovom linku

0
0
0
s2smodern