Svi zainteresirani iznajmljivači soba i apartmana u Gradu Pagu mogu svoje sobe i apartmane besplatno uvrstiti u katalog apartmana Turističke zajednice Grada Paga.

Katalog apartmana nalazi se na službenoj stranici TZG Paga, www.tzgpag.hr , u dijelu Turistička ponuda- Privatni smještaj. Iznajmljivači koji imaju podmirene sve dosadašnje obveze prema TZG Paga i žele svoje apartmane i sobe reklamirati preko stranice Turističke zajednice Grada Paga, moraju skinuti primjerak formulara za prijavu u katalog, ispuniti ga te dostaviti isti uz slike objekta koji se oglašava. Slike je potrebno dostaviti u jpeg formatu veličine 1024 ×768 pix snimljene na cd-u te dostavljene zajedno s ispisanim i ispunjenim formularom u TIC TZG Paga u omotnici s naznakom „Prijava za katalog TZ“ ili se isto može dostaviti elektroničkim putem na e-mail adresu: web@tzgpag.hr s naznakom „Prijava za katalog TZ“. Prilikom slanja slika elektronskim putem slike je potrebno prethodno sažeti u zip format kako bi se omogućio lakši prijenos podataka. Formular za prijavu u katalog , kao i primjerak ispunjenog formulara, nalazi se na www.tzgpag.hr u dijelu TZ Centar – Prijava iznajmljivača.

0
0
0
s2smodern