04

Sukladno Odluci gradonačelnika Grada Paga, Ante Fabijanića, Grad Pag će sufinancirati nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne škole u školskoj godini 2022/2023. prema popisu učenika kojeg će dostaviti OŠ Jurja Dalmatinca i to:

-učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u iznosu od 150,00 kn/po učeniku
-učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole u iznosu od 250,00 kn/po učeniku
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Paga.


Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje roditelj/skrbnik mora podnijeti:
- Ispunjeni obrazac Zahtjeva za financiranje
- Izjavu o privoli za obradu podataka
- Uvjerenje o prebivalištu

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradu Pagu osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, najkasnije do 15. listopada 2022. godine.

Odluka gradonačelnika -pogledaj

0
0
0
s2smodern