Tijekom jutarnjih sati u uredu gradonačelnika Grada Paga održan je prvi u nizu radnih sastanaka između gradonačelnika Ante Fabijanića i predstavnika; Turističke zajednice Grada Paga, Centra za kulturu i informacije, Sirane Pag d.d., Solane Pag d.d., samostana Sv. Margarite i Župnog ureda Pag.

Radnom sastanku pridružio se i akademski kipar Tomislav Kršnjavi, autor spomen  kipa „Paška čipkarica“ . Teme radnog sastanka bile su uređenje niza muzeja i izložbenih prostora, te uređenje i vraćanje srednjovjekovnog izgleda jezgre Grada Paga u cilju poboljšanja i oplemenjivanja postojeće turističke ponude Grada Paga. Na navedenu temu predstavljeni su sljedeći projekti:


Grad Pag će narednu 2012. godinu proglasiti godinom“Srednjovjekovnog Grada Paga“ te će shodno sa time pokrenuti i pomoći u pokretanju raznih projekata uređenja stare gradske jezgre ne bi li se vratila nekadašnja vizura srednjovjekovnog grada. U kompletan projekt, uz tehničku i financijsku pomoć Grada Paga, uključili su se i TZ Grada Paga kao i Centar za kulturu i informacije Pag. Na lokalitetu Starog grada Paga planira se izgradnja šetnice uz more te info-punkta za sve posjetitelje Starog grada.


Časna sestra Benedikta ispred benediktinskog samostana Sv. Margarite u Pagu predstavila je niz prijedloga projekata od kojih su već neki u postupku realizacije. Naime, nekadašnja zgrada u Koludraškoj ulici u Pagu, gdje su bili smješteni Županijski uredi, prenamijenit će se i obnoviti u svrhu muzeja. U muzejskom prostoru časne sestre Benedikte postavit će stalnu izložbu samostanskih umjetnina, starih slika, nacrta za izradu čipke kao i čuvane čipke iz arhiva samostana. Također će se prikazati postupak izrade poznatog paškog suhog peciva „Baškotina“ uz koji će se organizirati i mala trgovina suvenirima gdje će posjetitelji moći probati i kupiti „Baškotine“ kao i razne druge suvenire s tematikom vezane uz Grad Pag.


Damir Maržić, ispred Solane Pag d.d., predstavio je projekt Solane vezan uz izgradnju  i obnovu djela arđina na „Broju 1“ gdje će se napraviti izložbeni prostor posvećen solarstvu u Gradu Pagu. U novom prostoru predstavit će se alati, načini i tehnike sakupljanja soli kroz povijest solarstva u Pagu. Također,  na istoj lokaciji planira se pokretanje turističke ture u kojoj bi posjetitelji mogli saznati više o načinu i povijesti proizvodnje paške soli.


Ante Oštarić, ispred Sirane Pag d.d., predstavio je nekoliko projekata u kojima će Sirana predstaviti tehnike proizvodnje sira i načina mužnje na otoku Pagu. Prema riječima gospodina Oštarića, Sirana je krenula u izradu projektne dokumentacije za prvi muzej sira na otoku Pagu u naselju Vrčići gdje je nekada radila i prva paška sirana „ Prva paška zadruga“. Također u sklopu projekata Paške Sirane d.d. pokreće se obnova starih i razrušenih torova u svrhu prikazivanja načina mužnje na Pagu, a za potrebe turističkih tura i obilazaka.


U cijeli projekt obnove Grada Paga kao srednjovjekovnog grada uključio se i Župni ured Grada Paga koji nastavlja sa obilježavanjem svih sakralnih objekata (crkvica i kapelica) koje su djelomično ili potpuno razrušene. Također u sklopu projekta Župni ured Grada Paga planira adaptirati prostor u kojem bi se izložila sva djela i predmeti bogate riznice Župnog ureda u Pagu.


Radnom sastanku pridružio se i akademski kipar Tomislav Kršnjavi, autor kipa „Paška čipkarica“ koji svim okupljenima po prvi puta predstavio maketu paškog „Solara“ prema kojoj bi se trebao izraditi kip „Solara“ za Grad Pag. Pošto se radi tek o modelu za odljev kipa napomenuto je kako će se u razgovoru sa starijim mještanima grada (solarima) dogovoriti konačni izgled modela kako bi se što vjerodostojnije prikazao način sakupljanja soli u Pagu (zgribanja).


Zbog trenutno lošeg izgleda stare jezgre Grada Paga gradonačelnik Grada Paga Ante  Fabijanić inzistira na uređenju jezgre grada. Samo uređenje bi trebalo započeti već nakon nove godine i trajati punih 5 godina. U sklopu toga već je pokrenut niz stalnih izložbi ( izložba Paške čipke, izložba Pradavno paško jezero i Stalna izložba solarstva u I. Magazinu ). Postojeće postavljene izložbe predstavljaju tek početak nadolazećih noviteta i okretanja grada u smjeru turističke destinacije sa naglaskom na kulturnu baštinu i bogatu povijest Grada Paga

0
0
0
s2smodern