Završen je elaborat za konzervatorske i restauratorske radove na "Magazinu soli br. II." u gradu Pagu. Tijekom izrade elaborata za navedeni prostor koji je služio kao skladište za sakupljenu sol, odradio se cijeli niz provjera koje uključuju utvrđivanje vrste ugrađenog materijala, oštećenja nastala na građevini tijekom vremenskih prilika, vizualni pregled stanja građevine i pregled ostalih oštećenja ili naknadnih oštećenja nastalih intervencijama na površini ili građevinskom tkivu objekta.

Kako se ovim elaboratom obuhvaća kao uzorak jedan od šest novijih magazina soli sagrađen za vrijeme austrijske uprave Dalmacijom smatra se da rezultati dobiveni analizom služe kao referentna točka za svih šest magazina iz tog vremena. Središnja tri magazina soli sagrađena za vrijeme Mletačke uprave Dalmacijom nisu bili predmet izrađenog elaborata.

Ovaj elaborat će služiti u svrhu daljnje valorizacije kao i pristupa kulturnom dobru prilikom moguće obnove i prenamjene sadržaja ovih nekadašnjih skladišta soli.

Nositelj projekta izrade navedenog elaborata je Idassacommerce d.o.o., a Konzervatorski nadzor nad istraživanjima izvršio je Konzervatorski odjel u Zadru.

0
0
0
s2smodern