Prema prijedlogu gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića, a u skladu s odlukom Socijalnog vijeća Grada Paga, isplatiti će se božićnice. Božićnice će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Paga po istim kriterijima koji su radi isplate božićnice utvrđeni u 2012.godini i to :

 

 

1. 200,00 kuna za mirovine do 2000,00 kuna

2. 100,00 kuna za mirovine od 2001,00 – 3000,00 kuna

-umirovljenicima s mirovinom većom od  3000,00 kuna isplata božićnice neće se vršiti.

3. 200,00 kuna korisnicima socijalne pomoći s prebivališta na području Grada Paga

4. 200,00 kuna starijima od 65 godina s prebivalištem na području Grada Paga bez primanja (mirovine)

Božićnica će se realizirati u marketu LORENCO d.o.o. u Pagu preko bonova koje će na ime i prezime umirovljenika i iznos vrijednosti bona ovisno o gore navedenim kriterijima izdati predsjednici mjesnih odbora svaki za svoje područje.

Isplata božićnica odnosno izdavanje bonova vršit će se do 10.siječnja 2013.godine (uz predočenje osobne iskaznice, zadnjeg odreska mirovine, rješenja Centra za socijalnu skrb i potvrde Zavoda za mirovinsko osiguranje o ne primanju mirovine)

Nakon proteka navedenog roka umirovljenici koji ne preuzmu bonove u mjesnim odborima, gube pravo na naknadno izdavanje bonova.

0
0
0
s2smodern