Na temelju raspisanog Natječaja za podnošenje prijava radi dodjele stipendija učenicima i studentima, a sukladno članku 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 12/05 i „Službeni glasnik Grada Paga broj 2/10) Gradonačelnik Grada Paga dana 21. siječnja 2013 .godine, utvrdio je sljedeću rang listu studenata i učenika

0
0
0
s2smodern