Na temelju članka 17a. i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj: U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051/2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Gradsko povjerenstvo donosi

R J E Š E NJ E
O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU GRADA PAGA

na području grada Paga, određuju se slijedeća glasačka mjesta:

Glasačko mjesto broj 1. u PAGU – prostorije Doma kulture, Golija bb, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u ulicama:

Antuna Branka Šimića, Alojzija Stepinca, Ante Starčevića, Don Jose Felicinovića, Donata Fabijanića, Dubrovačka, Golija, Jadrulićeva, Jurja Benzije, Jurja Dalmatinca, Koludraška, Križevačka, Nikole Portade, Od Skrivanata, Pavla Rittera Vitezovića, Podmejak, Put Beneštre, Put Rupe, Svete Marije, Šibenska, Trg kralja Petra Krešimira, Trg sv. Jurja, Uhlinac, Vangrada, Varaždinska, Vela ulica, Velebitska, Veli brig, Vukovarska, Zrinsko – Frankopanska, Kralja Zvonimira, Gospićka ulica, Šetalište Frane Budaka, Šetalište grada Zanea i ul. Kamerlengo,

Glasačko mjesto broj 2. u PAGU – prostorije Gradske vijećnice, Branimirova obala 1, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u ulicama:

Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Bartula Kašića, Branimirova obala, Dominikanski trg, Hanibala Lucića, Ivana Mažuranića, Ivana Mirkovića, Ivana Mršića, Ivana Zajca, Josipa Jurja Strossmayera, Katine, Kneževa, Kralja Tomislava, L. M. Ruića, Leopolda Dorkića, Ljudevita Gaja, Lokunja, Marina Držića, Marka Marulića, Mile Budaka, Miroslava Krleže, Nikole Valentića, Petra Hektorovića, Petra Zoranića, Prosika, Riječka ulica, Ruđera Boškovića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Splitska, Stjepana Radića, Tina Ujevića, Vatroslava Lisinskog, Vela Gusterna, Vjenceslava Novaka, Vlahe Bukovca, Zagrebačka, ul.Sv.Marko, Šetalište Andrije Hebranga i ul. Ante Šugara,

Glasačko mjesto broj 3. u PAGU – prostorije Kneževog dvora, Trg kralja Petra Krešimira IV, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u ulicama:

Košljun, Antonija Daniellija, Bana Josipa Jelačića, Belote Dobronića, Benedikta Mišolića, Bošana, Braće Andrijića, Eugena Kvaternika, Franjevački trg, Gugliamina Polzinetia, Gundulićev put, Jure Crljenka, Karlobaška, Kralja Stjepana Držislava, Matice Hrvatske, Nikole Tesle, Ninska, Novigradska, Petra Grubonića, Petra Rumore, Podmir, Put Mirožića, Put Murvice, Put Novalje, Put Staroga Grada, Put svetoga Karina, Rapska ulica, Senjska ulica, Paških rektora, Uskočka, Vida Matasovića, Zadarska, Žrtava fašizma, Ljubačka, Primorska, Put Divičnjaka i Šime Dešpalja,

Glasačko mjesto broj 4. u GORICI – u prostorijama Doma, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u naselju Gorica: Gorica

Glasačko mjesto broj 5. u DINJIŠKOJ – u prostorijama MO Dinjiška, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u naseljima: Dinjiška: Dinjiška, Magaši, Moravčići, Selina, Zadarska, Miškovići: Put Mlinarice, Put mula, Ždrijačka ulica , Stara Vas: Bunarić, Kukovići, Stara Vas, Šišini, Velika Čista, Vrčići: Vrčići

Glasačko mjesto broj 6. u VLAŠIĆIMA– u prostorijama MO Vlašići, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u naseljima: Smokvica: Smokvica, Vlašići: Put Luzarja, Put Magazina, Put Mrta, Put Pečine, Put Podmeđa, Put Standarca, Put Varoša, Trg Kulina, ul. Pešćine, ul. Svetog Jerolima, Vlašići.

Glasačko mjesto broj 7. u ŠIMUNIMA – u prostorijama TD Šimuni, koje obuhvaća glasače s prebivalištem u naselju Šimuni: Šimuni.

U Pagu, 15. studenoga 2013.

PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
DRŽAVNOG REFERENDUMA
GRADA PAGA

Vjenceslav Oštarić

- KAKO OSTVARITI BIRAČKO PRAVO NA DRŽAVNOM REFERENDUMU 1. PROSINCA 2013.

- OBVEZATNE UPUTE BROJ - DR VII O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA - OSOBA S INVALIDITETOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NE MOGU PRISTUPITI NA GLASAČKO MJESTO

0
0
0
s2smodern