Klapa Sveti Juraj HRM i klapa Sol jučer, 21. prosinca 2011. godine sa početkom u 20.00 sati održali su Božićno – novogodišnji koncert u prostoru Doma kulture u Pagu.

0
0
0
s2smodern

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto „viši stručni suradnik/suradnica za pripremu i vođenje projekata“, objavljen dana 05. prosinca 2011.g.,  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

0
0
0
s2smodern

U Domu kulture u Pagu jučer, 21. prosinca 2012. godine održana je Božićna priredba polaznika Dječjeg vrtića „Paški mališani“. Sve okupljene djeca su razveselila osmjehom, pjesmom i plesom, a kao gosti priredbe pridružili su im se Dječji zbor „Vijolice“, te članice ritmičke Udruge „Kissa“.

Foto: PagPress

0
0
0
s2smodern

Večeras, 9. prosinca 2011. godine u 20.00 sati u konobi „Bile“ u Pagu održati će se ždrijeb parova za 1. Otočni turnir u briškuli i trešeti.

0
0
0
s2smodern

Jučer, 19. prosinca 2011. godine u 17.00 sati otvorena je prodajna izložba slika u prostoru Kneževog dvora u Pagu. Naime početkom listopada ove godine članovi Likovnog centra „Velebno“ iz Zagreba uz potporu Grada Paga organizirali su likovnu koloniju.

0
0
0
s2smodern

Jučer, četvrtak 8. prosinca 2011. godine u Domu kulture u Pagu održana je predstava za djecu „Mačak u čizmama“.

0
0
0
s2smodern

Od utorka, 20. prosinca 2011. godine svi registrirani iznajmljivači Turističke zajednice Grada Paga moći će u prostorijama TIC-a Pag (Vela ulica) preuzeti promotivne kalendare za 2012. godinu. Kalendari će se dijeliti u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

TZG  Pag

0
0
0
s2smodern

Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i Zaključka gradonačelnika Grada Paga (kl: 112-01/11-01/20, ur. broj: 2198/24-30-11-1, od 07.12.2011.g.), pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije raspisuje

O G L A S

Za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto:

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07, 125/08 i 36/09) sazvana je 20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. prosinca 2011. godine (ponedjeljak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Obavještavamo građane grada Paga da će do 17. prosinca 2011 godine izvoditi I. faza radova sanacije gradske kanalizacije na državnoj prometnici D106 u predjelu Splitske ulice.

0
0
0
s2smodern

Isplata božićnica za umirovljenike Grada Paga provoditi će se prema sljedećoj odluci donesenoj 12. prosinca 2011. u Pagu...

0
0
0
s2smodern

Zbog učestalih prijava građana grada Paga na izuzetno loš digitalni televizijski signal, Hrvatska radiotelevizija će tijekom sljedećeg tjedna od 12. do 16. prosinca 2011 godine izvoditi radove servisa i izmjene DVBT-a za područje grada Paga. Digitalni zemaljski prijamnik posljednji put je mijenjan prije 15-tak godina.

0
0
0
s2smodern