Radio Pag Radovi na izgradnji rotora 1

Obavještavaju se građani da su započeli radovi na izgradnji rotora na raskrižju državne ceste DC 106 i lokalne ceste L63006 (Put Staroga Grada) te je uvedena nova privremena regulacija prometa.

0
0
0
s2smodern

14075860812960649874195288852588781015218341n

Danas je u Gradu Pagu održan sastanak između predstavnika Grada Paga, Hrvatskih cesta, tvrtke COLAS i i tvrtke KNAP vezano uz početak radova na rotoru u Gradu Pagu na državnoj cesti D106 prema Starom Gradu.
Ante Fabijanić, gradonačelnik, Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika Grada Paga, David Milin voditelj tehničke ispostave Hrvatskih cesta Zadar, voditelj projekta, izvođači radova te nadzorni inžinjer obišli su i pregledali buduće gradilište kako bi dogovorili pripremne radnje i početak radova.

0
0
0
s2smodern

140965628 244738593835839 2428632807537724359 n

Obavještavaju se građani da uskoro kreću radovi izgradnje rotora na raskrižju državne ceste DC 206 i lokalne ceste L63006 (Put Staroga Grada) na kojem će se uvesti privremena prometna regulacija.

0
0
0
s2smodern

a

Grad Petrinja poslao je zahvalnicu Gradu Pagu za pružanje pomoći i donacija Gradu Petrinji i potresom pogođenih područja.

0
0
0
s2smodern

Pag logo prirunik

Pag Outdoor projekt rezultat je udruživanja turističkih zajednica otoka Paga, a prepoznat je i od strane Ministarstva turizma i sporta, pretvara se u najzanimljiviju otočnu outdoor platformu
Pag Outdoor projekt i u ovim, za turizam posebno teškim vremenima, ne samo da doživljava nove kvalitativne iskorake nego ponudu čitavog otoka Paga koji povezuje čak dvije županije, Ličko-senjsku i Zadarsku i pet otočnih turističkih zajednica, diže na znatno višu razinu.

0
0
0
s2smodern

140674570 2929903933899836 4019163946389396j234 n

Trenutno su u tijeku radovi uređenja dječjeg igrališta u Dinjiški u organizaciji Grada Paga. Uređuju se, popravljaju i bojaju elementi za igru dok će se dotrajali zamijeniti novim kako bi se osigurala sigurnost i stvorili bolji uvjeti za igru djece. „Nastavljamo s uređenjem dječjih igrališta na području Grada Paga te će uskoro svi biti završeni. Nažalost, radovi na igralištu su puno manji od planiranih.

0
0
0
s2smodern

skola

Početkom novog polugodišta završili su radovi na uređenju drugog kata u zgradi matične škole OŠ Jurja Dalmatinca u Pagu.„Ovim radovima dobili smo još dvije učionice te će sad svi učenici moći pohađati nastavu u jutarnjoj smjeni, zbog čega smo jako zadovoljni jer smo na ovaj način podignuli pedagoške standarde“, rekla nam je ravnateljica OŠ Jurja Dalmatinca Željka Zubović.

0
0
0
s2smodern

kolaz

Ante Fabijanić, gradonačelnik i Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika Grada Paga obišli su danas investicijske projekte i građevinske radove koji se odvijaju na području Grada Paga. Posjetili su Osnovnu školu Jurja Dalmatinca gdje su završeni radovi uređenja prostora na drugom katu škole. Uređene su učionice, sanitarni čvorovi, podovi, zidovi, izmijenjene elektro-instalacije i postavljeni klima uređaji. „Zadovoljni smo izvedenim radovima čime su nakon četrdeset godina konačno ostvareni uvjeti za rad škole u jednoj smjeni što je posebno važno za sve učenike od 1. do 4. razreda, njihove učitelje i roditelje.

0
0
0
s2smodern

1408728457752434798672212147912617288762560n

Na inicijativu udruge Volim Vlašići i Općine Vrsi održan je sastanak vezano za rekonstrukciju Sunčanog sata na Rtu Škamica u Vlašićima. Na sastanku su sudjelovali Ante Fabijanić, gradonačelnik, Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika, Stipe Žunić, gradski vijećnik te predstavnici Općine Vrsi, Anita Predovan Maraš, Ivana Milutin i Šime Stojak. Šime Stojak, komunalni referent Općine Vrsi predstavio je projekt arheološkog istraživanja i terenskog pregleda Sunčanog sata. Stručno izvješće postojećeg stanja izradili su Neda Kolenović, mag.archeol. i prof.dr.sc. Igor Kulenović.

0
0
0
s2smodern

javnipozic

Na temelju članka 58. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN broj 59/18) objavljuje se Javni poziv.

0
0
0
s2smodern

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 10. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Sluţbeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

139665321 427889774931264 1667325465797604315 n

U subotu, 16. siječnja 2021. godine Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga i Mateo Grubišić iz Gradskog društva Crvenog križa Pag posjetili su Grad Petrinju te isporučili donacije koje su građani s područja Grada Paga prikupili. Donacije u toploj odjeći, dekama, vodi, hrani, pelenama, lijekovima i ostalim potrepštinama isporučene su u distributivni centar u Petrinji.

0
0
0
s2smodern