1. Poziv za dostavu ponuda u predmetu Projekt Paški Solar , evidencijski broj nabave: 22/21.

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave radova:, Projekt Paški Solar evidencijski broj nabave: 22/21. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

 1. Metal product d.o.o., Đačka cesta 70, 10020 Zagreb
 2. Kovinopojasar d.o.o., Šarengradska 11
 3. Ljevaonica umjetnina Ujević, Šumećanski put bb, 10000 Zagreb

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.04.2021. do 10:00 h

 1. Poziv za dostavu ponuda u predmetu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta , evidencijski broj nabave: 46/21.

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave radova Izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Gradu Pagu evidencijski broj nabave: 46/21. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

 1. Merki j.d.o.o. , Brezova 35a, 49 223 SV. Križ Začretje
 2. Dunit građenje d.o.o., Matešnica II br.27, 10090 Zagreb
 3. Novak Graditeljsvto d.o.o., Trgovi 50 a, 44440 Dvor

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13.05.2021. do 10:00 h

 1. Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave II faze izvođenja radova na Domu kulture u Gradu Pagu , evidencijski broj nabave: 23/21.

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave radova II faze izvođenja radova na Domu kulture  u Gradu Pagu, evidencijski broj nabave: 23/21. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

 1. PAG II d.o.o., , Zadarska 2,23000 Zadar
 2. DUNIT GRAĐENJE d.o.o., Malešnica 27II, 10000 Zagreb
 3. Pogorilić promet , vl. Luka Pogorilić, Put sv. Nikole 21, 23249 Povljana

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.11.2021. do 10:00 h

 1. Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave Arhitektonska studija vidikovca iznad grada Paga s vjetrovnom skulpturnom instalacijom , evidencijski broj nabave: 53/21.

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave Arhitektonska studija vidikovca iznad grada Paga s vjetrovnom skulpturnom instalacijom, evidencijski broj nabave: 53/21. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

 1. Marina Projekt 2020 d.o.o., Miroslava Krleže 1b, 23000 Zadar
 2. PIN studio d.o.o. za arhitekturu i dizajn; Ulica Ive Senjanina 10E, 23000 Zadar
 3. Huzjak d.o.o.; II. Zasjedanja ZAVNOH-a 1, 23000 Zadar

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10.01.2022. do 10:00 h