Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

uprava grada

Obavještavaju se građani da se u Gradu Pagu, Komunalnom društvu Pag d.o.o., Čistoći Pag d.o.o., Pag lI d.o.o., Radio Pag, Turističkoj zajednici Grada Paga i Gradskoj knjižnici Pag, zbog situacije sa Corona virusom-COVID 19 neće primati stranke u svojim prostorijama od 16. ožujka 2020. godine pa nadalje.

Građani (stranke) se upućuju da će se sva komunikacija isključivo vršiti putem telefona i elektronske pošte, a prema kontaktima dostupnim na internet stranicama Grada Paga, tvrtki i ustanova.

Obrazloženje:
Potaknuti epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj uzrokovanom zarazom koronavirusom (COVID-19) i opasnostima daljnjeg širenja navedenog virusa koja prijeti svim građanima Republike Hrvatske, a imajući u vidu način širenja virusa COVID-19, smatramo nužnim donošenje ovakve odluke. Prilikom donošenja odluke vođeno je računa i o činjenici da nadležna tijela Republike Hrvatske preporučuju smanjivanje socijalnih kontakata i odgodu održavanja skupova dok ne prestane opasnost uzrokovana koronavirusom. Slijedom navedenog, ljubazno Vas molimo da shvatite nužnost ovakve odluke te unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.